Câu hỏi:

Cho tôi hỏi, Công ty thu mua phế liệu mà nhân viên thuê theo ngày thì có phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên không? Xin cảm ơn!
Ngày hỏi 31/03/2020

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Công dân: Lê Việt Đức
589 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo quy định của Bộ Luật lao động: (1) Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động; (2) Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản; đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội: nếu thời gian làm việc dưới một tháng sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; còn nếu thời gian làm việc từ đủ một tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1522
Đã truy cập: 3725101
Thông tin báo chí