Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
123456789
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 882101