Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục giải thể hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục đổi tên hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục giải thể hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục đổi tên hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
123456789
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 680
Đã truy cập: 882232