Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
123456789
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 571
Đã truy cập: 882123