Tiêu đề Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo (theo mẫu) đến UBND cấp huyện nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

Văn bản thông báo nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: Không quy định cụ thể

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tệp tin đính kèm

Mẫu B19.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1751
Đã truy cập: 1279313