Tiêu đề Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu) trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi đăng ký Hội đoàn.

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng kí hội đoàn tôn giáo (mẫu B9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tệp tin đính kèm

Mẫu B9.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1911
Đã truy cập: 1279473