Tiêu đề Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Quỹ nộp hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.

- Bước 3.

 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho phép (nêu rõ lý do không cho phép) hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (theo mẫu);

+ Dự thảo điều lệ quỹ;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

+ Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

+ Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị tách quỹ (Mẫu 10, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV);

- Đơn đề nghị chia quỹ (Mẫu 11, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV);

- Đơn đề nghị hợp nhất quỹ (Mẫu 12, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV);

- Đơn đề nghị sáp nhập quỹ (Mẫu 13, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tệp tin đính kèm

Mẫu 10.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 769
Đã truy cập: 1954448
Thông tin báo chí