Tiêu đề Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu), trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách tu sĩ;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện: Cá nhân người đại diện.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi có dòng tu, tu viện, và các tổ chức tu hành tập thể khác

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đăng kí dòng tu (mẫu B10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tệp tin đính kèm

Mẫu đơn đăng kí dòng tu.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1734
Đã truy cập: 1279296