Tiêu đề Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Công thương
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá hết hiệu lực: thành phần hồ sơ như trường hợp cấp mới;

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

3. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếucác văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

a) Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Cấp lại trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc Công Thương).

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc Công Thương).

- Cơ quan phối hợp: không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh

* Phí, Lệ phí: (theo quy định tại Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính).

1) Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác.

- Phí thẩm định:

+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát, cháy:

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác.

- Phí thẩm định: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương)

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 56, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng ho, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

Tệp tin đính kèm

Đơn đề nghị cấp sửa đổi.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 1279492