Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1381/TB-UBND 09/07/2019 Đường dây nóng chống tham nhũng UBND Huyện Bình Liêu
114/QĐ-BCĐ 04/06/2019 Thành lập đoàn kiêm tra UBND Huyện Bình Liêu
1181/QĐ-UBND 03/06/2019 Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm UBND Huyện Bình Liêu
1132/QĐ-UBND 21/05/2019 Kiểm tra đột xuất buôn bán phân bón... UBND Huyện Bình Liêu
1130/QĐ-UBND 20/05/2019 Phân bổ hợp đồng UBND Huyện Bình Liêu
1131/QĐ-UBND 20/05/2019 Phân bổ công chức, hợp đồng UBND Huyện Bình Liêu
937/QĐ-UBND 22/03/2019 Đề án giao đất, giao rừng UBND Huyện Bình Liêu
41//2010/NQ-H§ND 20/07/2010 Nghị quyết của HDND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010 UBND Huyện Bình Liêu
40//2010/NQ-H§ND 20/07/2010 Nghị quyết về việc Phê chuẩn Quyết toán Thu - Chi ngân sách năm 2009 UBND Huyện Bình Liêu
735/TB-UBND 18/08/2009 Thông báo về việc phân công của Thường trực UBND huyện UBND Huyện Bình Liêu
82//2009/QĐ-UBND 30/06/2009 Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huỵện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu
468//KH-BCĐ 01/06/2009 Kế hoạch phòng chống dịch cúm H1N1 ở người UBND Huyện Bình Liêu
1/QT751-03/TN 25/04/2009 Quy trình đăng ký thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất UBND Huyện Bình Liêu
1/QT620-01/NV 25/04/2009 Quy trình Tuyển dụng viên chức sự nghiệp UBND Huyện Bình Liêu
125/NQ-HDND 25/12/2008 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về "lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước của huyện năm 2009" UBND Huyện Bình Liêu
122/NQ-HĐND 25/12/2008 Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ Kinh tế, xã hội - An ninh, Quốc phòng năm 2009 UBND Huyện Bình Liêu
124/NQ-HDND 25/12/2008 Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Đầu tư phát triển sản xuất Nông - Lâm nghiệp năm 2009 UBND Huyện Bình Liêu
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 825
Đã truy cập: 1535488
Thông tin báo chí