Trang chủ Thống kê, báo cáo
Quyết định công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
20/03/2023 07: 23:00
QĐ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
16/08/2022 08: 26:00
Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
30/06/2022 08: 56:00
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
27/06/2022 14: 29:00
Sáng ngày 27/6 UBND huyện họp để nghe tình hình kinh tế  - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng...
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020
17/01/2022 15: 04:00
Họp, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái danh thắng thác Khe Vằn, xã Húc Động
07/01/2022 15: 18:29
Ngày 28/10/2021, UBND huyện tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch...
Công khai thực hiện dự toán quý IV
05/01/2022 14: 36:00
Công khai dự toán 12 tháng năm 2021
05/01/2022 10: 18:00
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
24/12/2021 10: 37:00
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình HĐND huyện
16/12/2021 08: 18:00
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 3336253
Thông tin báo chí