Trang chủ Thông tin Quy hoạch
Họp, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái danh thắng thác Khe Vằn, xã Húc Động
07/01/2022 15: 18:29
Ngày 28/10/2021, UBND huyện tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch...
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 (Đợt 1)
21/05/2021 09: 41:00
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Liêu
06/05/2021 10: 11:14
Báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập Xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021
08/10/2019 15: 05:00
Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn giai đoạn 2019 - 2021
06/10/2019 14: 55:41
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
03/10/2019 15: 59:26
Biểu qui hoạch sử dụng đất năm 2020
03/10/2019 15: 44:00
Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020
03/10/2019 15: 18:48
HỒ SƠ XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Đính kèm Công văn số 348/TB-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu)
11/03/2019 15: 35:00
.
Thông báo V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Liêu
11/03/2019 15: 28:00
.
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1547
Đã truy cập: 2572361
Thông tin báo chí