Trang chủ Thông tin Quy hoạch
Báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập Xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021
08/10/2019 15: 05:00
Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn giai đoạn 2019 - 2021
06/10/2019 14: 55:41
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
03/10/2019 15: 59:26
Biểu qui hoạch sử dụng đất năm 2020
03/10/2019 15: 44:00
Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020
03/10/2019 15: 18:48
HỒ SƠ XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Đính kèm Công văn số 348/TB-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu)
11/03/2019 15: 35:00
.
Thông báo V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Liêu
11/03/2019 15: 28:00
.
Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án sản xuất nông lâm ngư nghiệp tại xã Húc Động và xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 16: 01:00
.
Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 58:00
.
Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 55:00
.
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1058
Đã truy cập: 1541433
Thông tin báo chí