Trang chủ Thông tin Quy hoạch
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 (Đợt 1)
21/05/2021 09: 41:00
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Liêu
06/05/2021 10: 11:14
Báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập Xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021
08/10/2019 15: 05:00
Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn giai đoạn 2019 - 2021
06/10/2019 14: 55:41
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
03/10/2019 15: 59:26
Biểu qui hoạch sử dụng đất năm 2020
03/10/2019 15: 44:00
Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020
03/10/2019 15: 18:48
HỒ SƠ XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Đính kèm Công văn số 348/TB-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu)
11/03/2019 15: 35:00
.
Thông báo V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Liêu
11/03/2019 15: 28:00
.
Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án sản xuất nông lâm ngư nghiệp tại xã Húc Động và xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 16: 01:00
.
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2202
Đã truy cập: 2182188
Thông tin báo chí