Tiêu đề Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản Tài chính- Kế hoạch
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện).

- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công (cấp huyện);

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu);

+ Hợp tác xã phải nộp lại giấy chứng nhận bản gốc khi lấy kết quả

 - Số lượng h sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-14, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2-14).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp tin đính kèm

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.docCác thủ tục đã đăng

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3703
Đã truy cập: 1898853
Thông tin báo chí