Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

13/06/2024 23:14

Ngày 13/6, huyện tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 25/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện; Chương trình số 27-CTr/HU ngày 28/3/2022 của BTV Huyện ủy; phân tích các chỉ số PARINDEX, SIPAS, DGI, DDCI, DTI huyện Bình Liêu năm 2023; công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Đức Thắng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện…

Quang cảnh hội nghị

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh là nhiệm vụ chính trị mang tính quyết định cho phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh địa phương. Thời gian qua, huyện đặc biệt quan tâm xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật… gắn chặt với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, luôn đề cao và thực hành văn hoá phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, cơ bản môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, được các doanh nghiệp tin tưởng về năng lực, chất lượng điều hành kinh tế của địa phương.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 25/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện; Chương trình số 27-CTr/HU ngày 28/3/2022 của BTV Huyện ủy, huyện đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PAR Index, DDCI, SIPAS, PAPI, ICT đã đạt được kết quả quan trọng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, được các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh nói chung và địa phương nói riêng tin tưởng về năng lực, chất lượng điều hành kinh tế của địa phương (thể hiện ở 02 năm liên tiếp nằm trong tốp xuất sắc các địa phương trong tỉnh về chỉ số DDCI; và xếp loại xuất sắc về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (SIPAS) năm 2023, tăng 10 bậc so với năm 2022). Kết quả số hóa, bóc tách dữ liệu hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ phiếu rất hài lòng tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đạt cao (trên 90%), không có phiếu đánh giá không hài lòng. Tỷ lệ trả kết quả sớm và đúng hẹn đạt cao (đạt 99%), tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giữ vững tốc độ tăng GTSX đạt trên 13%, đạt mục tiêu Nghị quyết hàng năm. Tổng thu hút đầu tư ngoài ngân sách trong 03 năm đạt 3.899,5 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được chú trọng tăng cường, mở rộng; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Bình Liêu là địa phương đứng thứ 2/13 địa phương về chỉ số DDCI (xếp thứ hạng nằm trong top xuất sắc, tăng 01 bậc so với năm 2022); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp loại tốt, đứng thứ 10/13 địa phương (tăng 03 bậc so với năm 2022); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp (SIPAS) năm 2023 xếp loại xuất sắc, xếp thứ 2/13 địa phương (tăng 10 bậc so với năm 2022); Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2023 xếp loại xuất sắc, đứng thứ 7/13 địa phương, tăng 0,08 điểm so với năm 2022 (bằng thứ hạng năm 2022); Chỉ số mức độ chuyển đổi số cấp huyện (DTI) năm 2023 xếp thứ 11/13 địa phương (tăng 02 bậc so với năm 2022).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ kết quả, những tồn tại, hạn chế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 25/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện; Chương trình số 27-CTr/HU ngày 28/3/2022 của BTV Huyện ủy và các chỉ số PAR INDEXSIPAS, ICT, DDCI, DTI năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đức Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong bối cảnh cả nước và tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; cần phải xác định rõ đạt được kết quả về thứ hạng các chỉ số đã khó, giữ vững được vị thế, thứ hạng chỉ số càng khó khăn hơn; tuyệt đối không được chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp theo phương châm “Chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có nhìn về phía trước để tiến lên”; luôn đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên; tạo được niềm tin của người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu cần đặc biệt quan tâm và phải tăng cường hơn nữa công tác quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 “Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh”, bảo đảm thực chất, quyết liệt, hiệu quả và bền vững. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, và các ý kiến phát biểu góp ý để tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 “Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh”, Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 25/5/2021 của Huyện ủy, và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao các chỉ số PARINDEX, SIPAS, DGI, DDCI, DTI năm 2023.

La Lành - Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1402
Đã truy cập: 3724981
Thông tin báo chí