Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách nhà nước

01/04/2024 10:07

Xác định thu ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò rất quan trọng, bảo đảm nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bước vào năm 2024, huyện ta đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thu NSNN đạt hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu hết năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 172 tỷ 100 triệu đồng, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tiến hành đánh giá những tác động về kinh tế, xây dựng kịch bản thu ngân sách trong từng quý để triển khai thực hiện; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước năm 2024 như: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Công tác thu, chi ngân sách được huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên

Mặt khác thực hiện phân bổ giao dự toán thu ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định trên cơ sở dự toán xây dựng đã lập. Bám sát vào dự toán thu ngân sách được phân bổ, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách đối với từng khoản thu, lĩnh vực thu, có lộ trình cụ thể trong từng tháng, quý để triển khai thực hiện. Cụ thể, Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên- Bình Liêu-Ba Chẽ đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước; thực hiện công tác quản lý thu các khoản thuế phát sinh, hạn chế nợ đọng thuế mới; tổ chức rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, tăng cường xử lý thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ nợ đọng thuế, lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước cố tình để nợ đọng kéo dài theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Chi cục Hải Quan cửa khẩu Hoành Mô đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để tăng thu xuất nhập khẩu

Là cơ quan đầu mối thực hiện chỉ tiêu về thu thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã chủ động tham mưu, đề xuất vơi UBND huyện các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Để hoàn thành chỉ tiêu về thu thuế xuất nhập khẩu, đơn vị đã phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó có những biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, đơn vị cũng tập trung cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận tiện, dễ dàng trong thực hiện các thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Trong quý I, Chi cục Hải quan Hoành Mô đã giải quyết 709 tờ khai Hải Quan, tăng 53,8% về tờ khai so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch XNK tính đến trung tuần tháng 3 đạt 25,39 triệu Đô la Mỹ, bằng 24,8% kế hoạch, bằng 90,6% so với kế hoạch kịch bản, tăng 17% so với cùng kỳ; trong đó nhập khẩu đạt 11,93 triệu Đô la Mỹ, bằng 22% kế hoạch, bằng 79,5% so với kế hoạch kịch bản, giảm 44% so cùng kỳ, xuất khẩu đạt 13,46 triệu Đô la Mỹ, bằng 28% kế hoạch, bằng 103,5% so với kế hoạch kịch bản, tăng 8.337,4% so với cùng kỳ.

Hay như Phòng Tài nguyên môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc các đơn vị nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đồng thời xây dựng bảng giá các loại đất, phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tin rằng huyện sẽ đạt được mục tiêu đến hết năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 172 tỷ 100 triệu đồng.

Thu Hằng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 379
Đã truy cập: 3563762
Thông tin báo chí