Bình Liêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

19/01/2024 10:23

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/3022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025; trong thời gian qua, huyện Bình Liêu đã tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

Xác định tầm quan trọng của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; ngay sau khi xây dựng kế hoạch triển khai, UBND huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các nền tảng truyền thông của huyện góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Chuyển đổi số, trong đó triển khai mạnh mẽ nội dung thanh toán không dùng tiền mặt. Nhằm từng bước triển khai TTKDTM một cách có hiệu quả, trước tiên huyện đã áp dụng TTKDTM trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, theo đó huyện yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan MTTQ và các đoàn thể xã hội; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện đều có tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán lương và các khoản chi bằng hình thức chuyển khoản, hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt.

Để triển khai TTKDTM trong nhiều lĩnh vực khác nhau, huyện khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cụng ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông triển khai các dịch vụ TTKDTM trên địa bàn; phối hợp cùng các ngân hàng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt, mở rộng, nâng cấp các phương thức thanh toán TTKDTM; hợp tác với Ngân hàng thương mại trong công tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử. Phối hợp cùng nhà mạng VNPT triển khai hạ tầng viễn thông, phủ lõm sóng BTS trên địa bàn, nâng cao chất lượng phủ sóng di động, internet; hệ thống thanh toán hoạt động thông suốt, an toàn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu thanh toán; các ứng dụng Mobile Banking, Ví điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến. Chỉ đạo Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, vận động tiểu thương, hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM, triển khai mô hình Chợ 4.0.

Nhiều điểm bán hàng trên địa bàn huyện đã có QR code để khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có đăng ký thuế chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM; chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ tuyên truyền cho người dân lợi ích của việc giao dịch điện tử, vận động người nộp thuế sử dụng hệ thống etax, ứng dụng etax mobile, dịch vụ thanh toán trực tuyến khác; công tác khai, nộp thuế điện tử giúp cho người nộp thuế có thể nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có internet, nộp thuế 24/7, người nộp thuế dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế.

Cùng với đó, việc thực hiện TTKDTM trong việc chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội cũng đã được huyện triển khai; Đồng thời, tăng cường ứng dụng thu phí bằng hình thức TTKDTM trong dịch vụ y tế, giáo dục; chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã chấp nhận thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, phân công cán bộ thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân khi đến làm thủ tục.  

100% các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện đã chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả, đến hết năm 2023 trên địa bàn huyện đã phát triển thêm 252 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 150% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số điểm chấp nhận thanh toán lên 450 điểm; số lượng giao dịch TTKDTM bằng 962.058 lượt, tăng 49,5% so với cùng kỳ; 85/85=100% doanh nghiệp, 171/558=30,64% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức TTKDTM; 100% doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 100% doanh nghiệp, HTX có sản phẩm OCOP tham gia sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn, trong đó số doanh nghiệp đã chấp nhận TTKDTM, chiếm 35%; 27/27 sản phẩm OCOP đã tham gia ứng dụng truy xuất nguồn gốc, chấp nhận TTKDTM, đạt 100%; 70% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch UBND huyện được phân cấp quản lý chấp nhận thanh toán giá dịch vụ bằng phương thức TTKDTM; 100% doanh nghiệp, tổ chức thuộc lĩnh vực vận tải chấp nhận thanh toán bằng phương thức TTKDTM; 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu, dự án đầu tư được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo phương thức điện tử. Bước đầu triển khai TTKDTM trong thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan Công an thực hiện, mở tài khoản để nộp phạt vi phạm hành chính, các loại phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông...qua tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực y tế, và dịch vụ công cộng, an sinh xã hội: Đã có 3.186/7.965 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức TTKDTM, đạt 40%; 72,19% số tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt; 300/820 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước bằng phương thức TTKDTM, đạt 36,56%; 100% các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức TTKDTM; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh tại huyện chấp nhận thanh toán viện phí, dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM; 30% số tiền viện phí tại Trung tâm y tế huyện được thanh toán bằng phương thức TTKDTM,...

Tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp xã đều đã được bố trí mã QR code để thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản

Đối với dịch vụ hành chính công, huyện đã chỉ đạo Trung tâm hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn ký kết hợp đồng với ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công qua các kênh thanh toán điện tử, tăng tỷ lệ các thủ tục hành chính được thanh toán bằng hình thức TTKDTM lên 100% tại Trung tâm Hành chính công huyện và 36,12% đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để giúp cán bộ nghiệp vụ, người dân, doanh nghiệp thao tác nhanh hơn trong tra cứu thông tin, thanh toán phí, lệ phí.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế tất yếu. Tại huyện Bình Liêu, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đã được quan tâm thực hiện, nhằm hình thành thói quen, đưa thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu của người dân. Để tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thương mại điện tử, thương mại số, trong thời gian tới huyện tiếp tục khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; chú trọng phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tiếp cận và tích cực tham gia, sử dụng các ứng dụng như mở tài khoản ngân hàng cấp mã QR, cài đặt ứng dụng của ngân hàng trên thiết bị thông minh để thực hiện giao dịch mua bán hàng hoá không dùng tiền mặt. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Hoàng Đức Bằng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 3678204
Thông tin báo chí