Hội nghị Phân tích kết quả chỉ số CCHC cấp huyện, SIPAS, DGI và chỉ số chính quyền điện tử huyện Bình Liêu năm 2022; công bố chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 2022

17/07/2023 09:35

     Vừa qua UBND huyện tổ chức hội nghị Phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số: PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước), DGI (chỉ số hiệu quả quản trị) huyện Bình Liêu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và những năm tiếp theo. Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số  CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 2022. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Đồng Chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bí thư huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Đức Thắng, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

    Năm 2022, trong bối cảnh thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục phải đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19 tác động không nhỏ đến thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, … Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện uỷ, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu đã khắc phục khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2022, huyện Bình Liêu đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh và quyết tâm của huyện, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với Kế hoạch. Những kết quả đạt được có sự góp phần quan trọng của công tác cải cách hành chính.

    Mặc dù trong năm 2022, công tác cải cách hành chính của huyện đã tiếp tục kế thừa những thành quả của những năm trước, nhiều nội dung có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhưng nhiều nội dung có sự sụt giảm so với năm 2021 và so với các địa phương khác trong tỉnh. Trong 04 chỉ số thì có 03 chỉ số tụt hạng so với năm 2021 (Chỉ số PAR INDEX đạt  80,98/100 điểm, giảm 8,37 điểm so với năm 2021, giảm 4 bậc so với năm 2021, xếp thứ 13/13 địa phương; Chỉ số SIPAS xếp thứ 12/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đạt 94,01%, giảm 2,3% so với năm 2021, tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng; Chỉ số Đánh giá mức độ chính quyền điện tử được 165,02/220 điểm đạt 75,01%, xếp thứ 13/13 địa phương, tăng 35,34 điểm và giảm 02 bậc so với năm 2021. Chỉ duy nhất Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) tăng 0,75 điểm, tăng 01 bậc so với năm 2021, được 73,18 điểm đạt 91,48%, xếp thứ 7/13 huyện, thị xã, thành phố.

    Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ các chỉ số: Cải cách hành chính (PARINDEX); Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả Quản trị cấp huyện (DGI); Kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2022...

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh , Bí thư huyện ủy đề nghị các phòng, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

    UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch để xác đinh nội dung công việc cụ thể, thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp để phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế, để nâng cao các chỉ số của huyện năm 2023. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với phát huy vai trò người đứng đầu của UBND huyện đến lãnh đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiển cải cách hành chính cũng như trong chuyển đổ số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời đồng chí đề nghị 2 cơ quan chủ trì tham mư, Phòng Nội vụ và Phòng VH- TT sẽ tiếp tục có những cố gắng hơn nữa để thực hiện và tham mưu tốt nhiệm vụ đc giao. Đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với các nội dung liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số hay mức độ hài lòng của người dân. Đồng chí đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có sự phối kết hợp với  UBND huyện để tuyên truyền công tác CCHC, chuyển đổi số và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, để nâng cao nhận thức nhan dân.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Thắng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, địa phương tập trung rà soát, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

    Xác định đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 124/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã đề ra. Mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, mỗi cá nhân, tập thể có liên quan phải bám sát các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Huyện ủy. Trên cơ sở Báo cáo phân tích chuyên sâu kết quả các Chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI huyện Bình Liêu năm 2022, giải pháp cải thiện các chỉ số trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tập trung tham mưu, triển khai các nhiệm vụ cụ thể, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân/doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ quá hạn giải quyết. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, duy trì tốt công tác đối thoại định kỳ với người dân; tiếp tục thực hiện tốt công khai, minh bạch những nội dung người dân quan tâm theo quy định. Tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính quyết đoán, quyết liệt ở mỗi cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

     Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã ký cam kết thực hiện nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện, SIPAS, DGI và chỉ số chính quyền điện tử huyện Bình Liêu năm 2022./Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1585
Đã truy cập: 3725164
Thông tin báo chí