Đại hội Hội Nông dân huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2023 – 2028

25/05/2023 15:59

     Ngày 25/5, Hội Nông dân huyện Bình Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Ngọc Nam – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Bí thư Huyện ủy; Lý Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Ngọc Ngò – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cùng 127 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 5.366 hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện về dự.

   

   Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện Bình Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Bình Liêu khóa mới phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, hướng đến đời sống “đầy đủ hơn về vật chất, vui mạnh hơn về tinh thần''. 

   Đồng chí Lương Xuân Lồng - Chủ tịch Hội Nông dân báo cáo tại đại hội

    Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Bình Liêu đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đóng góp vào kết quả chung của huyện Bình Liêu. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới trên 560 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 5.366 hội viên, chiếm 89,09%.

   Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được đẩy mạnh. Từ Phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Trong 5 năm qua, đã có 5.919 hộ đăng ký hộ SXKDG các cấp, qua bình xét có 4.735 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKDG các cấp. Các cấp Hội trong toàn huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Bưu điện Liên Việt tạo vốn cho các hộ nông dân vay phát triển sản xuất, các cấp hội đã thành lập 37 tổ vay vốn Ngân hàng CSXH  với nguồn vốn vay trên 73 tỷ đồng, cho trên 1.100 hộ vay; Nguồn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 1.560 triệu đồng cho 06 tổ với 22 hội viên vay.

     Các đồng chí lãnh đạo và Đại biểu dự đại hội

   Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển” và chủ đề “Xây dựng phong trào nông dân và tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Huyện Bình Liêu giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân Huyện Bình Liêu phấn đấu: Hằng năm, có trên 90% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; mỗi năm kết nạp 160 hội viên mới; trên 90% Hội Nông dân cơ sở và Chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% chi Hội xây dựng được Quỹ hội hoạt động, bình quân chân quỹ toàn tỉnh đạt 170.000đ/hội viên; có 75% hộ hội viên đăng ký và 85% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; có 60% hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trên 65% hộ đăng ký được công nhận; mỗi năm Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tăng từ 300-500 triệu đồng, dư nợ uỷ thác Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tăng bình quân 10%/năm; mỗi năm phối hợp đào tạo, dạy nghề cho 120 lao động nông thôn, trong đó trên 50% có việc làm sau đào tạo.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

   Lãnh đạo huyện Bình Liêu tặng hoa chúc mừng Đại hội

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc Nam – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện Bình Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Bình Liêu khóa mới phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, hướng đến đời sống “đầy đủ hơn về vật chất, vui mạnh hơn về tinh thần''. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Ban Chấp hành Hội nông dân huyện tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động Hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện tăng trưởng trên 7%/năm. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, đưa giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thhi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bình Liêu trong lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Các đồng chí tin tưởng sau Đại hội này, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Bình Liêu sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

   Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Bình Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 thành viên. Đồng thời, bầu ra 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

    Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng./.

La Lành - Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 3072224
Thông tin báo chí