Thẩm định phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 tại xã Húc Động

15/03/2023 14:23

      Ngày 15/3, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thẩm định đề nghị khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đối với xã Húc Động huyện Bình Liêu. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Lan- UVBTV huyện ủy, trưởng ban Dân vận, chủ tịch MTTQ huyện Bình Liêu.

      Trong những năm qua, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các chương 135, đề án 196... của Trung ương, tỉnh, huyện về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, diện mạo của xã ngày càng được nâng lệ, hệ thống điện, đường, trường, trạm, kênh mương thuỷ lợi, các công trình nước sạch... được quan đầu tư xây dựng, nâng cấp và tu sửa, cải tạo hàng năm; các mô hình hỗ trợ phát triển về nông-lâm-nghiệp chăn nuôi được các cơ sở, hợp tác xã hưởng ứng tham gia các dự án, mô hình như: phát triển mô hình liên kết trồng, sản xuất chế biến miến dong, nuôi cá nước lạnh, chăm sóc bảo vệ cây nông sản có giá trị như: Hồi, Quế, nhựa Thông... từ đó nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn.

     Năm 2022, xã Húc Động tiếp tục tiếp nối thành quả giữ vững địa bàn "An toàn", thực hiện thành công "mục tiêu kép" năm 2020, 2021. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 01/12/2021 của Huyện ủy ngay từ những ngày đầu năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lưọng cao; Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới". Đồng thời xã luôn luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành của tỉnh, huyện tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, điện, trường học, công trình thủy lợi, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo; nhà tiêu hợp vệ sinh; giảm nghèo, tín dụng ưu đãi, tạo thêm việc làm; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng xã Húc Động đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022.

     Phong trào “xã, thị trấn văn minh” trên địa bàn xã Húc Động đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể chính trị xã-xã hội xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn bản và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc xây dựng, thực hiện xã văn minh, góp phần đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, hiện đại, xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng xã nâng thôn mới nâng cao và huyện Bình Liêu giàu đẹp, văn minh.

      Hiện tại trên địa bàn xã có 19,6/19,6 km đường xã đã được trồng cây xanh hai bên đường, triển khai trồng thêm hoa giấy tại khu trung tâm thôn Nà Ếch. Trên địa bàn xã có 27 đập, kênh mương =26,5km, những năm qua đã tiến hành kiên cố hóa được 26,5/26,5km đạt 100%; Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư: 100% các thôn có nhà văn hóa, có hệ thống phát thanh của xã và các thôn; Năm 2022 xã lắp đặt thêm 15 điểm phát wifi miễn phí taị điểm vui chơi xã, nhàc nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn; - Đến cuối năm 2022 toàn xã có 651 nhà, trên địa bàn xã không có nhà tạm. Năm 2022 từ nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ cho 121 hộ cải thiện nhà tiêu hợp vệ sinh, 21 hộ cải thiện nhà ở, các hộ được hỗ trợ đã xây dựng xong. Hiện nay  626/651 nhà =95,39% nhà ở đạt theo quy định; Trên địa bàn xã 7/7 thôn có điểm quy hoạch nghĩa trang của thôn phù hợp với quy định của địa phương và có quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân.

      Trong  năm qua, công tác thi đua khen thưởng ở địa phương đã có nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân luôn tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực, góp phần vào việc tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và giảm nghèo, GPMB, nhân đạo từ thiện và chương trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao đã tác động rất lớn đến phong trào thi đua năm 2022 và các năm tiếp theo; Các phong trào thi đua được phát động dưới nhiều hình thức phong phú như: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có 07 tập thể và nhiều hộ gia đình được chủ tịch UBND xã tặng giấy khen, có 569/651 hộ = 87% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá năm 2022, 7/7 thôn vẫn duy trì đạt thôn văn hóa. Các phong trào thi đua yêu nước đã được đẩy mạnh như phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân và các phong trào do các tổ chức, đoàn thể cấp trên phát động.

      Đoàn công tác của tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của xã Húc Động trong giai đoạn 2020 - 2022 và hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo theo quy định. Đoàn đề nghị xã Húc Động bổ sung hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo báo cáo, làm rõ mô hình phát triển kinh tế, đồng thời bổ xung lại kết quả thành tích đã đạt được trong 3 năm là căn cứ để thẩm định, đồng thời trong đó thể hiện sự khác biệt nổi trội hơn so với các đơn vị khác để đoàn tổng hợp báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện thẩm định các bước tiếp theo./.

La Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 2980705
Thông tin báo chí