Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II, năm 2022

26/09/2022 17:15

     Sáng ngày 26/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022. Đ/c Dương Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

      Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II, năm 2022 có 56 học viên tham gia. Lớp học được diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 04/10. Tham gia lớp học lần này, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo TW biên soạn, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


       Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Dương Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ HU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khẳng định: Bồi dưỡng Lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, kiên định mục tiêu lý tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, đ/c đề nghị các học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 2K+.
      Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng của Đảng; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, giúp các đồng chí Đảng viên mới tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương, đất nước nói chung và huyện Bình Liêu nói riêng ngày càng văn minh, giàu đẹp - hiện đại.
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học theo quy định./.


La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 2817183
Thông tin báo chí