Đại hội điểm Chi bộ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện nhiệm kỳ 2022 -2025

05/07/2022 07:52

     Chiều 04/7, Chi bộ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Liêu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được chọn đại hội điểm của Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan chính quyền huyện.

     Chi bộ phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu hiện có 12 đồng chí Đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi bộ cũng như Nghị quyết của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác GD&ĐT. Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng  viên, tổ chức triển khai hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

     Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra. Tích cực tham mưu hoàn thiện Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa 2018 cơ bản kịp thời, đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, điều hành thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phòng GDĐT ban hành kịp thời các văn bản báo cáo và chỉ đạo điều hành thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các văn bản tập trung tham mưu, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức hoạt động dạy và học. Hoạt động trong ngành diễn ra an toàn, các cơ sở giáo dục đã hoàn thành chương trình kết thúc năm học theo kế hoạch.   

     Quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất được quan tâm và đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi và thực hiện được nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai đồng bộ, tích cực. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ, trường chuẩn quốc gia.

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan chính quyền huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, đồng chí đề nghị chi bộ cần chỉ đạo chuyên môn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện Bình Liêu đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý theo chuyên môn cho cán bộ quản lý đội ngũ giáo viên trong toàn ngành nhằm đáo ứng tốt hơn yêu cầu giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả phương châm “Lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực, lấy học sinh làm trung tâm”; đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học”; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, nâng cao số lượng và chất lượng giảng các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp nhất là thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nâng cao tỷ lệ học sinh trúng tuyển các trường Đại học, Cao đẳng; tiếp tục nâng cao tỷ lệ trường chuẩn quốc gia; tham mưu cho huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, quản lý cán bộ, ứng dụng vào giảng dạy và giáo dục học sinh. Chi bộ tiếp tục quán triệt đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, Huyện. Đồng thời, cụ thể hóa ban hành văn bản lãnh đạo của Chi bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ; tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành  chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết luận số 21 của BCH Trung ương khóa XIII; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý giao viên, nhân viên trong toàn ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; phấn đấu không có cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ.

     Đồng chí yêu cầu ngay sau khi tổ chức Đại hội xong, chi ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm chính trị của chi bộ. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát trong toàn nhiệm kỳ và trong từng năm; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát đề ra; thường xuyên thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có giải pháp thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

     Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chi uỷ Chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Vi Tiến Vượng - Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm tái cử, giữ chức Bí thư Chi bộ./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 37
Đã truy cập: 2636396
Thông tin báo chí