Công bố Quyết định các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao năm 2021

01/07/2022 20:23

     Chiều 01/7, huyện Bình Liêu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đồng Tâm  đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các Sở, ngành của Tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn huyện, các doanh nghiệp và cán bộ, lãnh đạo, nhân dân 2 xã Đồng Tâm, Hoành Mô. Đây là xã cuối cùng của huyện hoàn thành chương trình NTM và xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

       Sau 11 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đến cuối năm 2021, xã Đồng Tâm đã hoàn thành 20/20 tiêu chí , 53/53 chỉ tiêu xây dựng NTM (Theo quyết định số 4335/QĐ – UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 – 2020). Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn là 92,06%; 100% các tuyến đường vào thôn bản được bê tông hóa; 100% các thôn, bản có nhà văn hóa đa năng; hệ thống thủy lợi được đầu tư kiên cố; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ người trong độ tuổi có việc làm đạt trên 92,23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42% theo tiêu chí đa chiều, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp, hệ thống chính trị được củng cố, an ninh - quốc phòng được đảm bảo. Với những thành quả đó, xã Đồng Tâm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

   Tại Lễ công bố, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 cho xã Đồng Tâm, xã Hoành Mô

     Sau khi về đích NTM vào năm 2018, tiếp nối kết quả đã đạt được, trong những năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Hoành Mô luôn giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí và hoàn thành 08/08 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Diện mạo của xã Hoành Mô tiếp tục có những khởi sắc vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ, mức sống người dân được cải thiện và nâng cao. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất văn hóa bảo đảm cho hoạt động văn hoá thể thao của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 36 triệu đồng/người/năm lên 62 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,48%; 81,25% thôn có cổng chào; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, người dân xã Hoành Mô đã nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và NTM nâng cao.

    Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Liêu đạt được trong những năm qua. Đồng chí khẳng định: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ  và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

     Việc công nhận đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu, do đó, để giữ vững chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, đặc biệt là phấn đấu huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022, đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu tiếp tục bám sát kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Phải xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể thực hiện và được thụ hưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân hiểu sâu hơn nữa về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới, nâng cao tính tự giác, chủ động tham gia thực hiện chương trình. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân nông thôn, lấy lợi ích của người dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 – 2020; thực hiện xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn đã đầu tư. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Tập trung thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể dục thể thao quần chúng. Vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục sinh hoạt lạc hậu, giữ gìn duy trì nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh khu vực nông thôn. Phát triển kinh tế du lịch nông thôn; nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn. Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khuyến khích nhân dân hiến kế, góp công, góp của, xây dựng quê hương. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

     Đồng chí tin tưởng, công tác xây dựng NTM của huyện Bình Liêu nói chung, xã Hoành Mô, Đồng Tâm nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM năm 2022.

    Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo huyện và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt, sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các Sở ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - XH tỉnh Quảng Ninh đối với huyện Bình Liêu. Đồng thời, cảm ơn sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn vừa qua.

     Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các Bộ tiêu chí đều có sự nâng cao về chất và mở rộng nội dung. Do vậy, Tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện Bình Liêu trở thành huyện nông thôn mới bền vững gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, bình quân các xã hết năm 2021 đạt bình quân 14/19 tiêu chí và 44/57 chỉ tiêu, theo Bộ tiêu chí xã nâng cao xã Hoành Mô và xã Húc Động đạt bình quân 5/19 tiêu chí và 38,5/75 chỉ tiêu; thị trấn Bình Liêu đạt 4/9 nhóm tiêu chí và 41/52 tiêu chí, Huyện Bình Liêu đạt 3/9 tiêu chí và 19/36 chỉ tiêu. Những chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu cần tập trung thực hiện cơ bản ở các nhóm tiêu chí: cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; nhóm tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống.

      Đồng chí tin tưởng, với những kết quả bền bỉ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới của xã Đồng Tâm, xã Hoành Mô nói riêng và Huyện Bình Liêu nói chung sẽ tiếp tục thu được những kết quả tích cực, từng bước xây dựng các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa huyện Bình Liêu thành huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2022.

     Nhân dịp này, thay mặt UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, đồng chí tiếp tục kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, HTX và nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa và phát huy thành tựu to lớn chúng ta đã đạt được trong những năm qua, năng động, sáng tạo, vượt qua các khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

     Tại Lễ công bố, UBND huyện Bình Liêu trao Giấy khen cho 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng xã Đồng Tâm đạt chuẩn NTM, xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021./.

La Lành – Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1767
Đã truy cập: 2636347
Thông tin báo chí