Báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050

13/06/2022 14:05

      Sáng ngày 13/6 UBND huyện họp để nghe báo cáo về đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

      Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn đồ án, theo đó tên đồ án là quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính huyện Bình Liêu( 06 xã, 01 thị trấn). Quy mô, diện tích lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện khoảng 47.075,72ha. Thời hạn lập quy hoạch tuân thủ theo quy định điều 23, luật xây dựng xác định thời hạn quy hoạch đối với  quy hoạch xây dựng  vùng từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn 50 năm. Căn cứ quy định, thời hạn lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu, định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện phù hợp với các định hướng của quy hoạch tỉnh Quảng ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình liêu góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương, để thức đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. xây dựng các tiêu chí hướng tới ; hình thành huyện nông thôn mới  điển hình năm 2023; phấn đấu xây dựng thị trấn Bình Liêu đến năm 2030 thành đô thị loại IV trên cơ sở đảm bảo các tiền đề cho phát triển đo thị trung tâm Bình Liêu tương lai. Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế  đô thị miền núi của huyện Bình Liêu, phát triển không gian phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch cộng đồng. Xây dựng các tiêu chí hướng tới hình thành huyện nông thôn mới điển hình đảm bảo các tiền đề cho phát triển đô thị trung tâm bình liêu tương lai.

      Kết luận tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đồng ý với đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050.  Để hoàn thiện đồ án  theo đúng với thực tế của địa phương để triển khai các bước tiếp theo đồng chí đề nghị. Đối với quy hoạch vùng huyện phải đảm bảo thống  nhất vơi quy hoạch tỉnh đang xây dựng cũng như các quy khạch khác đang có giá trị đáp ứng được với  yêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của huyện trong tầm nhìn dài hạn. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn phải xem xét lại bố cục trong quy hoạch và nội dung trong quy hoạch, thông tin để xây dựng quy hoạch, rà soát đánh giá kỹ càng kết quả thực hiện công tác quy hoạch của giai đoạn trước, đặc biệt là những quy hoạch, những nội dung có liên quan đến tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Bình Liêu được UB tỉnh phê duyệt, đồng thời đồng chí mong muốn đơn vị tư vấn phải đánh giá phân tích kỹ càng và đầy đủ trên cơ sở rà soát đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch của giai đoạn trước, phân tích đầy đủ các yếu tố là cơ sở để hoạch định quy hoạch của giai đoạn tới. Đối với mục tiêu  Bình Liêu trở thành thị xã vào năm 2040, đơn vị tư vấn  phải phân tích  rõ để xin ý kiến quy hoạch này trong báo cáo với Ban thường vụ huyện ủy. Đối với các phòng ban chuyên môn, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu quy hoạch để bổ xung vào quy hoạch.  Đối với tài  liệu quy hoạch rà soát làm lại để bổ xung thông tin để quy hoạch đảm bảo chất lượng  để báo cáo Ban thường vụ và Ban thường vụ tỉnh ủy. Phòng kinh tế hạ tầng củ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, để  cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn./.

La NhungGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 2980842
Thông tin báo chí