Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022– 2025

13/05/2022 11:18

     Xác định cuộc bầu trưởng thôn, bản, khu phố (gọi tắt là trưởng thôn) là một trong những nhiệm vụ  chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất thời gian bầu cử trưởng thôn đồng bộ với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; theo đó, cùng với toàn tỉnh, huyện Bình Liêu sẽ thực hiện bầu trưởng thôn vào ngày Chủ nhật, ngày 05/6/2022.

     Thực hiện Công văn số 1182 ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai Chỉ thị số 24 ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 87 ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;     Căn cứ Kế hoạch số 126 ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; UBND huyện Bình Liêu đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu trưởng thôn trên địa bàn. Để đạt được kết quả cao và tạo đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể về triể khai các công việc: công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự….

      Lãnh đạo xã Đồng Tâm tuyên truyền cho nhân dân thôn Ngàn Phe về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu trưởng thôn

    Thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm có 55 hộ với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày này, để nhân dân hiểu rõ cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tích cực tham gia đi bầu bầu trưởng thôn; xã Đồng Tâm và Thôn Ngàn Vàng Trên đã chủ động tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, tuyên truyền bằng miệng về thời gian bầu trưởng thôn, qua đó giúp bà con nhân dân nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước, bà con rất tin tưởng và ủng hộ.

         Sau khi sắp xếp, sáp nhập, đến nay huyện Bình Liêu còn có 86 thôn, bản, khu phố

     Anh Chíu Văn Sình - Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm cho biết: “thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện, xã chỉ đạo sát sao, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng trong nhân dân, hiện nay thôn đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về ngày bầu trưởng thôn, bản sẽ tổ chức vào ngày 5/6/2022”.  Còn anh Chíu Chăn Lằm thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm chia sẻ: “bầu trưởng thôn là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả nhân dân trong thôn, họ chính là những người cán bộ sát dân, gần dân nhất, trực tiếp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và ngược lại, do vậy gia đình tôi sẽ tích cực tham gia để lựa chọn được người có đủ đức, đủ tài lãnh đạo nhân dân, xây dựng thôn ngày càng phát triển”.

     Còn tại xã Hoành Mô, ngay sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025; với đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch UB MTTQ xã làm phó ban; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình của các tổ bầu cử để thực hiện theo đúng quy định.

      Thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm giơ tay biểu quyết thống nhất nhân sự cho bầu trưởng thôn vào ngày 5-6-2022

      Cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản trên địa bàn. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm. Do đó, huyện Bình Liêu đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn hiện nay để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi. Đồng thời, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ những cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia gánh vác công việc chung của địa phương, kết hợp với phân công của tổ chức đảng.

     Đến nay, 7/7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai những nội dung chỉ đạo của tỉnh, huyện trên tinh thần phải hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn trong ngày 5/6/2022. Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, hoàn thiện quy trình lựa chọn nhân sự và các bước cần thiết để bầu trưởng thôn theo đúng quy định./.

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 486
Đã truy cập: 2481620
Thông tin báo chí