BTV huyện ủy làm việc với Ban Dân vận huyện ủy

12/05/2022 16:46

     Sáng 11/5, BTV Huyện ủy làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện để nghe báo cáo tình hình Nhân dân và công tác dân vận 4 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Dương Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

      Trong 4 tháng năm 2022, tình hình Nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền; các tầng lớp Nhân dân dần thay đổi thêm về mặt nhận thức, hành động tích cực hơn trong các hoạt động khu dân cư, một bộ phận nhân dân đã chủ động vào cuộc trong xây dựng NTM, công tác phòng, chống dịch COVID19. Điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Ban Dân vận Huyện ủy đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, khối dân vận các xã, thị trấn đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

      Công tác dân vận chính quyền được quan tâm; công tác cải cách hành chính nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tạo điệu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân huyện và Ban tiếp công dân xã, thị trấn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; quan tâm giải quyết, xử lý đơn thư của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện Kế hoạch huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; tập trung triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đối với các dự án chuyển tiếp năm 2021 và các dự án năm 2022. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, thông tin tuyên truyền; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo.

     Hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 như: Xây dựng NTM, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”; tuyên truyền, vận động Nhân dân đăng ký, triển khai xóa nhà tạm, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tích cực tham gia thực hiện các mô hình, phát triển kinh tế trên địa bàn. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức các hội, đoàn thể vững mạnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài cấp huyện; chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Đại hội Cự chiến bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cùng với đó, thường xuyên giám sát hoạt động của cơ sở, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2022.

     Lực lượng vũ trang thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt an ninh trên tuyến biên giới ngoại, nội biên. Đồng thời, tuần tra, kiểm tra đường biên mốc giới nắm tình hình nhân dân, quản lý tốt nhân hộ khẩu của người dân; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân xóa nhà tiêu, nhà tạm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực hiện tốt việc phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

     Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đi sâu phân tích những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian tới.

      Thay mặt BTV Huyện ủy, đ/c Dương Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong hệ thống chính trị trong thời gian tới: Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề nhân dân ngay từ cơ sở, đặc biệt chú ý đến nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

     Phát huy vai trò đội ngũ thầy mo, thầy cúng trong tuyên truyền, vận động. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và các chủ trương lớn của Tỉnh, của Huyện nhất là xây dựng Nông thôn mới; việc tuyên truyền, vận động phải phù hợp với văn hóa, phong tục của nhân dân các dân tộc. Tuyên truyền việc thực hiện bầu cử trưởng thôn, khu phố, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận khối vận cơ sở, tổ chức lớp dân vận cho công chức xã. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền; chất lượng công tác giao ban cấp xã. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường sâu sát cơ sở hơn, đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, đi vào thực chất hơn, tránh hình thức, tránh phong trào; phát huy vai trò khối; Hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên tổ chức tốt công tác chuẩn bị đại hội cơ sở, tăng cường giải pháp vệ sinh môi trường. Các cơ quan đơn vị các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ báo cáo, thông tin./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 2481466
Thông tin báo chí