Họp Ban thường vụ HU

27/01/2022 10:16

     Sáng ngày 26/1,  Ban Thường vụ HU tổ chức họp nghe các nội dung:  kiểm điểm tình hình công tác tháng 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ HU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 22/12/2011 “về trồng cây dong riềng và chế biến miến dong”trên địa bàn huyện Bình Liêu, giai đoạn 2016 – 2020; kết quả sản xuất và chế biến miến dong năm 2021, triển khai kế hoạch trồng dong riềng năm 2022; kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022, giai đoạn 2022 – 2025; báo cáo tổng kết chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ HU về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện và kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, đầu tư công  năm 2021, dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ HU về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý đất đai và đầu tư công năm 2022. Đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư HU dự và chủ trì cuộc họp.

     Tại cuộc họp, sau khi nghe các nội dung và ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ HU, đồng chí Bí thư HU Dương Mạnh Cường đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung. Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022, đồng chí Bí thư HU nhấn mạnh, trước, trong và sau tết Nguyên đán tình hình dịch Covid 19 sẽ tiếp tục diễn biến  phức tạp và lây lan trên diện rộng, nên cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành cần triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nắm và phát hiện, khoanh vùng các ca f0; tập trung chỉ đạo việc đảm bảo anh ninh trật tự, nhất là việc đốt pháo trong dịp tết, công tác giao tuyển quân và vấn đề biên giới.

     Thống nhất về mặt chủ trương nguồn kinh phí đối ứng để thực hiện các dự án theo Nghị Quyết số 06 về chương trình tổng thể phát triển bền vững KT – XH gắn với đảm bảo vững chắc QPAN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án, công trình thuộc Chương trình NTM, đồng chí Bí thư HU đề nghị: UBND huyện triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; thời gian; trong Quý 1 tổ chức đấu giá đất lần 1, trong quý 2 tổ chức đấu giá đất lần 2, quy trình đấu giá phải thực hiện đúng pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt phải công khai, minh bạch, đúng quy định những kết luận của thanh tra về công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

     Khẳng định, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ HU về tiếp tục thực hiệnNghị quyết số 06 ngày 22/12/2011 “về trồng cây dong riềng và chế biến miến dong”trên địa bàn huyện Bình Liêu, giai đoạn 2016 – 2020”, miến dong đã trở thành cây chủ lực và sản phẩm OCOP thương hiệu được trong và ngoài tỉnh, Quốc tết biết đến. Để phát triển sản phẩm miến dong, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần đưa các chỉ tiêu và giải pháp về sản xuất chế biến miến dong vào nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm; giao Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động để phát huy các dự án này để người dân thấy được hiệu quả của dự án này; phải giữ vững thương hiệu miến dong Bình Liêu.

     Cho ý kiến đối với kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022, giai đoạn 2022 – 2025, đồng chí Bí thư HU đề nghị: phải rà soát cụ thể, tổng thể kỹ lưỡng hộ nghèo, các hộ cận nghèo theo tiêu chí mới để phân loại đối tượng cũng như xác định nhu cầu hỗ trợ; nhấn mạnh tới các giải pháp, đồng chí lưu ý đến giải pháp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống; coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí lưu ý, phải giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ các hộ nghèo một cách cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò chủ thể của các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố trong chương trình giảm nghèo, lấy hộ nghèo, cận nghèo làm trung tâm; đặc biệt quan tâm đến giải pháp tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm chuyển đổi nghề, tạo thu nhập ổn định hướng tới giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ xóa hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và cả giai đoạn là rất khó vì các chỉ tiêu, tiêu chí đều nâng, mặt khác, các hộ này đều là các rất khó thoát nghèo, cận nghèo, do đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm của cả thệ thống chính trị, theo đó, đồng chí đề nghị phải rà soát để đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, tránh trục lợi; phải đảm bảo khoa học, hiệu quả khâu tổ chức thực hiện, cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt.

     Cho ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ HU về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý đất đai và đầu tư công năm 2022, đồng chí Bí thư HU đề nghị: VP tiếp thu các ý kiến.

 

Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 323
Đã truy cập: 2481457
Thông tin báo chí