Nhiều kết quả tích cực trong năm 2021

14/01/2022 11:30

    Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trước sự tác động, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện nên trong năm 2021 huyện ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

    

  Người dân trên địa bàn tích cực tham gia tiêm vác xin phòng Covid 19

      Xác định, công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững địa bàn an toàn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nên cấp ủy, chính quyền huyện đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như: đẩy mạnh tuyền truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp theo các khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế;  rà soát, truy vết các trường hợp công dân đi, đến qua vùng dịch về cư trú trên địa bàn huyện và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế và cách ly tại nhà theo quy định; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới…Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công việc tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn huyện.  Đến nay, tổng số người từ đủ 12 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 qua các đợt: 23.393, đạt 71%; tổng số người đã được tiêm mũi 2 là 22.716 đạt 68,8%. Đến thời điểm này, huyện là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh giữ vững vùng “xanh” an toàn, địa bàn “Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới".

     Cùng với việc giữ vững địa bàn an toàn, cấp ủy, chính quyền huyện cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 1.850 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trên 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 435 tỷ đồng, đạt 100,42% kế hoạch, tăng 8,09% so với năm 2020; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt trên 390 tỷ đồng đạt trên 100% kế hoạch và tăng trên 15% so với năm 2020;  giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước 1.025 tỷ đồng, đạt  99,8%, tăng trên 15,8% so với cùng kỳ.

      Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm huyện huyện đã tập trung chỉ đạo công tác sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; chỉ đạo thực hiện cung ứng  đủ giống cây trồng và vật tư để sản xuất. Cùng với đó, Chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng. Theo đó, vụ đông xuân 2020 – 2021 diện tích năng suất, sản lượng cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích toàn huyện gieo trồng được hơn 3.868 ha, đạt 99% so với kế hoạch và bằng 99,5% so với cùng kỳ. Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn. Nên mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện trong năm qua có sự gia tăng về đàn bò, lợn và gia cầm. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng được tăng cường. Ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho người dân trên địa bàn; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và ngăn chặn, phòng chống cháy rừng; đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân chăm sóc rừng trồng, trồng rừng sau khai thác, vận động Nhân dân đăng ký trồng rừng phân tán. Tính từ đầu năm đến nay, trồng rừng tập trung được 700,5 ha, đạt 127,4% kế hoạch.

 Chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

       Để đưa xã Đồng Tâm cán đích chương trình XDNTM., cấp ủy chính quyền cùng người dân trên địa bàn xã đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

      Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện. Đến hết tháng 11, toàn huyện đã đạt 19,5 tiêu chí và 52,5 chỉ tiêu. Hết năm 2021, xã Đồng Tâm hoàn thành mục tiêu XDNT mới, xã Hoành Mô đạt nông thôn mới nâng cao.

     Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt trên 390 tỷ đồng đạt trên 100% kế hoạch và tăng trên 15% so với năm 2020. Các sản phẩm của ngành tiểu thủ công nghiệp cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

      Công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản được chỉ đạo thường xuyên. Huyện chỉ đạo giải ngân vốn theo kế hoạch; đồng thời tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình chuyển tiếp, tăng cường công tác giám sát thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình, dự án tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, bàn giao các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn tất thủ tục triển khai các dự án mới. Đến trung tuần tháng 12 thực hiện giải ngân trên 147 tỷ 542 triệu đồng đạt 86,42% KH. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung đẩy mạnh. Hoạt động giao thông vận tải được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hoá trên địa .

      Ngành dịch vụ, du lịch, tài chính ngân sách tiếp tục phát triển. giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước 1.025 tỷ đồng, đạt  99,8%, tăng trên 15,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 134 triệu Đô la Mỹ, đạt 133% kế hoạch kịch bản, tăng 36% so cùng kỳ.

     Các hoạt động giao thương, buôn bán hàng hóa trên địa bàn huyện diễn ra bình thường, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, giá cả các mặt hàng trên địa bàn tương đối ổn định, không có biến động lớn; công tác kiểm tra VSATTP quan tâm chú trọng. Dịch vụ bưu chính - viễn thông hoạt động bình thường; các ngân hàng đảm bảo kinh doanh an toàn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch nên ngành du lịch tiếp tục thu được nhiều kết quả. Tính đến hết tháng 12, huyện đón 25.875 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 13 tỷ 622 triệu đồng.

      Hoạt động thu – chi ngân sách được tập trung chỉ đạo. Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, đảm bảo tính cân đối, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; triển khai các giải pháp tăng cường thu ngân sách nhà nước. Tính đến trung tuần tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 304 tỷ 603 triệu đồng, trong đó: Thu thuế xuất nhập khẩu hơn 222 tỷ 717 triệu đồng, thu nội địa trên 81 tỷ 885 triệu đồng. Điều hành ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi, tổng chi ngân sách huyện là trên 540 tỷ 325 triệu đồng, bằng 93,5% dự toán.

     Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện quan tâm chỉ đạo nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 được thực hiện đảm bảo theo chương trình kế hoạch. Ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai  đúng, đủ kịp thời theo quy định. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt. Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề được quan tâm chú trọng.

     Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được tăng cường. Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.  

      Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác trong năm 2021 là tiền để để huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn do tác động động của dịch covid 19, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022./.

Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 563
Đã truy cập: 3072200
Thông tin báo chí