Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021

03/12/2021 14:57

     Ngày 2/12/2021, UBND huyện Bình Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Xuân trường – phó chủ tịch UBND huyện, dự và chỉ đạo hội nghị .

Trong năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid 19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác quốc phòng địa phương của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới, chủ động tham mưu cho huyện thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm Covid -19, góp phần giữ vững an ninh trên tuyến biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ ngĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ chính quyền và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  LLVT huyện đã từng bước được củng cố, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với củng cố quốc phòng an ninh luôn được huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường. Bên cạnh đó, việc giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được phối hợp triển khai kịp thời, trong năm tổ chức được 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 90 đối tượng.  Giáo dục QP- AN cho 812 học sinh các trường trên địa bàn,  và phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh tập trung các thôn bản, biên giới 13 lượt/23 thôn bản trên 2800 lượt người trên 18 tuổi tham gia. Công tác huấn luyện, tuyển quân luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quân số tham gia huấn luyện trong năm đạt chỉ tiêu, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

     Năm 2022, tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dự báo cơ bản vẫn ổn định, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Song trên tuyến biên giới có thể có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, tình hình phạm pháp hình sự, trật tự  an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng…trước tình hình đó huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối của đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng  tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện, xây dựng LLVT huyện vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng GDQP- AN. Thường xuyên kiện thoàn HĐNVQS các cấp.

     Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đỗ Xuân trường – phó chủ tịch UBND huyện, ghi nhận những kết quả đạt được về  công tác quốc phòng quân sự địa phương  trong năm 2021.

     Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn rút kinh nghiệm từ những kết quả của năm 2021 để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2022.  Đề nghị xã, thị trấn cần có những cách thức triển khai và có kế hoạch, danh sách thực hiện nghĩa vụ quân sự  trong năm để đạt chỉ tiêu và đảm bảo kế hoạch trong công tác tuyển chọn nghĩa vụ công dân lên đường nhập ngũ. Liên quan đến công tác phối kết hợp đồng chí đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các xã thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với BCHQS huyện trong thực hiện quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho toàn dân.

    Nhân dịp này,  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân  trong phong trào thi đua quyết thắng  năm 2021. UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. BCHQS huyện tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 4 cá nhân đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ trong phong trào quyết thắng năm 2021./.

La NhungGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1202
Đã truy cập: 2325646
Thông tin báo chí