Tập huấn công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở

25/11/2021 10:57

     Ngày 25/11, UBND huyện Bình Liêu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở để nâng cao các Chỉ số  PAR INDEX, DGI, SIPAS của huyện năm 2021 và các năm tiếp theo.

    Tại hội nghị, các học viên được khái quát nội dung, ý nghĩa Chỉ số PAR  INDEX, chỉ số DGI, chỉ số SIPAS năm 2021; hướng dẫn điều tra 3 chỉ số PAR  INDEX, DGI, SIPAS của huyện Bình Liêu năm 2021, đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của huyện Bình Liêu gắn với chủ đề công tác năm 2021 “Giữ gìn  địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng”; hướng dẫn triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11.

     Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp, tuyên truyền các thông tin liên quan đến các Chỉ số PAR  INDEX, DGI, SIPAS, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của huyện, góp phần nâng cao Chỉ số PAR  INDEX, DGI, SIPAS của huyện trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, từng bước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 829
Đã truy cập: 2248954
Thông tin báo chí