Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

21/10/2021 14:01

    Ngày 21/10, UBND huyện họp để nghe kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

     9 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia đã  ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các quy định của Trung ương, hướng dẫn của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến các ngành, các xã trên địa bàn huyện. Việc tổ chức thực hiện nhanh chóng triển khai đến các cơ quan, tổ chức chính trị và toàn thể người dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương được thuận lợi và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

      Đến hết năm 2020, toàn huyện Bình Liêu có 5/6 xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 3 xã so với năm 2019), bình quân mỗi xã đạt 18,56 tiêu chí, 51 chỉ tiêu, tăng 2,3 tiêu chí và 5,8 chỉ tiêu so với cùng kỳ (theo bộ tiêu chí vùng Đồng bằng Sông Hồng), đạt 19,67 tiêu chí, 52,1 chỉ tiêu; tăng 3,3 tiêu chí, 7 chỉ tiêu (theo bộ tiêu chí khu vưc II, III). Đối với việc thực hiện chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 3 phiếu ý tưởng sản phẩm mới, 1 phiếu ý tưởng “Thịt chua Hà Tình” cơ sở sản xuất Lại Thị Hà, 2 phiếu ý tường sản phẩm “Hương quế”, “Hương bài” của HTX thảo mộc Tuệ Lâm đề xuất ban chỉ đạo OCOP tỉnh xem xét.

     Đối với chương trình 135, tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Sở, ngành của Tỉnh triển khai hoàn thiện xây dựng các Đề án giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo đúng tiến độ. UBND huyện đang phối hợp với các Sở ngành, để tham mưu cho UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 theo phạm vi của Đề án. Trong đó, về phạm vi, đối tượng áp dụng là với 7/7 xã, thị trấn với 104 thôn, bản, trong đó, ưu tiên 11 thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quyết định số 433 ngày 18/6/2021 của UB Dân tộc Trung ương. Về đầu tư: ưu tiên đầu tư dứt điểm các dự án, công trình giao thông thủy lợi động lực, chiến lược, có tác động lan tỏa mạnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng động lực với vùng khó khăn, gắn kết với các trung tâm kinh tế, trung tâm đô thị; các vùng động lực, khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tăng cường mở rộng liên kết, khai thác lợi thế, thúc đẩy vùng phát triển nhanh bền vững….

     Chương trình giảm nghèo năm 2021 tiếp tục được các cấp uỷ đảng, chính quyền, BCĐ giảm nghèo từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đưa chỉ tiêu giảm nghèo, giảm cận nghèo vào nghị quyết của cấp ủy; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ các chính sách, chương trình mục tiêu về giảm nghèo đến các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người nghèo, người cận nghèo... theo quy định hiện hành; các xã đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch giảm nghèo, giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các thôn, bản.

    Tính đến ngày 20/10/2021, toàn huyện có 182 hộ nghèo thoát nghèo, bằng 85% kế hoạch tỉnh, huyện giao; 158 hộ cận nghèo thoát cận nghèo bằng 364% kế hoạch tỉnh giao và bằng 91% kế hoạch huyện giao (số hộ thoát cận nghèo tuyệt đối 156 hộ, bằng 78% kế hoạch huyện giao). Qua tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, UBND các xã, thị trấn đã lập danh sách các hộ có đơn xin rà soát nghèo, cận nghèo theo quy định, tính đến ngày 20/10/2021 có 2.088/7.658 hộ có đơn xin rà soát.  

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, trên cơ sở kết quả đã đạt được, rà soát lại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng cơ quan đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2021; các đ/c thành viên BCĐ của huyện cũng như các tổ công tác hỗ trợ các xã, thị trấn cần có trách nhiệm hơn; đối với chương trình NTM cần quan tâm các chỉ tiêu, nội dung còn nhiều khó khăn như: thu nhập, môi trường, thôn mẫu, hộ mẫu,...đối với chương trình giảm nghèo tập trung cho chỉ tiêu về thu nhập và nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh,....đối với các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo, các xã, thị trấn cần tiếp tục cố gắng rà soát, để tìm phương pháp hỗ trợ đảm bảo mục tiêu hoàn thành mục tiêu quốc gia; Đối với chương trình xây dựng NTM, các xã phải hoàn thành mục tiêu đề ra; Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị định 07, là cơ sở để triên khai Đề án thực hiện các giải pháp để giảm nghèo giai đoạn tới và là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách cho người dân giai đoạn tới, do đó cần bám sát vào chỉ đạo của KH UBND huyện, phân các đồng chí thành viên BCĐ của cấp xã phụ trách từng thôn, bản, khu phố phải sâu sát cơ sở, kết hợp với đồng chí điều tra viên rà soát đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ,  đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng trực trạng, tạo đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị Phòng Dân tộc phải khẩn trương tham mưu cho huyện về việc triển khai NQ 06 của Tỉnh ủy và KH của UBND tỉnh thực hiện chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo QPAN vùng đồng bào dân tộc thiểu số và KH năm 2021./.

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 822
Đã truy cập: 2248947
Thông tin báo chí