Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng mùa hanh khô năm 2021

22/10/2021 14:30

     Từ ngày 14/10 đến ngày 25/10, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng mùa hanh khô tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu năm 2021.

     Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được tuyên truyền một số nội dung: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về phê duyệt đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 34 của huyện ủy Bình Liêu…Đồng thời, phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách Bảo vệ và phát triển rừng, Phòng cháy, chữa cháy rừng; Luật Lâm nghiệp; Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (sửa đổi năm 2013); Nghị định 156 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; nghị định số 81 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp Thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 197 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định 35 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Chỉ thị về công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; chính sách về lâm nghiệp…

     Thông qua tập huấn nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên về công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn huyện Bình Liêu, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng; kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; đưa công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng đúng quy định của pháp luật./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 841
Đã truy cập: 2248966
Thông tin báo chí