Họp Ban vận động, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

19/10/2021 19:18

     Sáng ngày 19/10, Ban vận động, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lý Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ vận động tuyên truyền, nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu chủ trì cuộc họp.

     Theo đánh giá, 9 tháng qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ, UBND các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động: “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng nhà tiêu và ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi nhốt gia súc, đẩy lùi tình trạng mê tín dị đoan và khắc phục tình trạng ỷ lại, bảo vệ và khai thác có hiệu quả các công tình đã được đầu tư…qua đó, nhận thức của người dân đã được nâng lên, việc xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, hạn chế việc thả rông gia súc. Chuyển biến rõ nét nhất là trong việc cưới, việc tang; trong đám tang đã không để quan tài người chết quá 48 tiếng trong nhà, việc giải vàng mã, giết mổ gia súc, gia cầm để cúng tế, các hiện tượng cúng bái khi ốm đau có xu hướng giảm; các đám cưới diễn ra văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, không vi phạm quy định của nhà nước, đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

     Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ, UBND các xã, thị trấn đã trao đổi làm rõ hơn những kết quả trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lý Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ vận động, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 nhưng huyện ta đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tích đi bầu cử, tham gia tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao. Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực HU đề nghị: từ cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, BCĐ cấp huyện, xã và các thành viên BCĐ phải xác định việc vận động, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu là công việc quan trọng, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Phải gắn việc xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu với Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện vầ “bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện”. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh ddaopj, chỉ đạo về tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Đồng chí yêu cầu: Thành viên BCĐ cấp huyện, xã tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, vệ sinh môi trường, mặc trang phục dân tộc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

       BCĐ cấp huyện, đặc biệt là cơ quan khối tập trung giúp cho xã Đồng Tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí số 17. Đồng chí cũng đề nghị: tiếp tục triển khai duy trì “ngày chủ nhật xanh”; phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng các bản tin, hướng dẫn các xã quản lý hệ thống loa. Rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện quy ước, hương ước và sửa đổi, bổ sung lại theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu và dễ đọc. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt sinh hoạt cộng đồng  gắn với phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở thôn, khu. Phát huy vai trò của đội ngũ thầy cúng, thầy mo, then trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở gắn với việc xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu./.

 

 

Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 2248861
Thông tin báo chí