Chương trình phối hợp của UBND huyện với Sở Du lịch và Sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh

11/10/2021 07:56

       Vừa qua UBND huyện có buổi làm việc với Sở  Du lịch và Sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh, về chương trình phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Bình Liêu. Làm việc với đoàn Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện.

      Theo đó nội dung phối hợp với sở su lịch là các bên cùng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch với nhiệm vụ trọng tâm; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các bên thúc đẩy hoàn thành các bước, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt đề án  phát triển du lich bền vững gắ với giảm  nghèo và phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2030; Tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh và sản phẩm du lịc Bình Liêu trên các nền tảng truyền thông do sở Du lịch Quảng Ninh quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng nhân dân về công tác phát triển du lịch; Sở Du lịch ưu tiên hỗ trợ tư vấn triển khai đầu tư phát triển du lịch tại địa phương; Tăng cường giao lưu, trao đổi nhằm kết nối sản phẩm du lịch Bình liêu với các doanh nghiệp, du khách đến vịnh Hạ Long và các điể du lịch khác trong tỉnh; tập trung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

    Trong công tác phối hợp với Sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh, hai bên cùng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bưu chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trọng tâm ; Đẩy mạnh triển khai hoàn thiện hạ tầng thông tin, truyền thông trên dịa bàn huyện; triển khai; triển khai chất lượng, hiệu quả chương trình viễn thông cong ích trên địa bàn; Tăng cường phối hợp, hỗ trợ triển khai đề án chuyển đổi số trên địa bàn, đặc biệt vùng  biên giới  tập trung vào thực hiện công tác đào tạo, tập huấn; Công tác thông tin tuyên truyề, thông tin đối ngoai; thực hiện hiệu quả các tiêu chí đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện trên địa bàn; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tín truyền thông, đặc biệt là công tác định hướng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo sở  Du lịch và Sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh đa có nhiều ý kiến và đưa ra những giải pháp để thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả.

     Mục đích  của chương trình phối hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trên địa bàn huyện theo Nghị Quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của mỗi bên; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tham mưu và cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông các cấp trong lĩnh vực công tác thuộc phạm vi. Trên cơ sở đó, đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, tiếp thu những ý kiến của Sở  Du lịch và Sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh, trong thời gian tới huyện giao đầu mối phối hợp là Phòng Văn hóa huyện đồng thời đào tạo nguồn nhâ lực dể đạt hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết./.

La NhungGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 785
Đã truy cập: 2248910
Thông tin báo chí