Tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức CT-XH huyện Bình Liêu giai đoạn 2016-2020

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức CT-XH huyện Bình Liêu giai đoạn 2016-2020

17/09/2021 08:33

     Chiều 16-9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện Bình Liêu với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) huyện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

     Trong 5 năm qua, BCĐ đã bám sát sự chỉ đạo của trên và nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ QS,QPĐP, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

      BCĐ đã chủ động triển khai thực hiện tốt chương trình, nội dung phối hợp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; với nhiều nội dung cách làm sáng tạo, nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT huyện vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực làm tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Giai đoạn 2021-2025, BCĐ xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS,QPĐP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp trên địa bàn; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của Quân đội và địa phương. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố QPAN, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội và LLVT huyện ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia của Tổ quốc trong tình hình mới.

      Ký kết chương trình phối hợp

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động phối hợp trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS,QPĐP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp trên địa bàn; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của Quân đội và địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc./.

La NhungGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2246
Đã truy cập: 2182232
Thông tin báo chí