Họp nghe Để án phát triển du lịch bền vững gắn với giảm nghèo và phát triển kinh tế xã huyện huyện Bình Liêu đến năm 2030

23/07/2021 19:17

     Ngày 23/7, Ban Thường vụ HU tổ chức họp nghe Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với giảm nghèo và phát triển kinh tế xã huyện huyện Bình Liêu đến năm 2030. Đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư HU chủ trì cuộc họp.

       Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Đề án. Đề án gồm 5 phần. Phần mở đầu đề cập đến cơ sở xây dựng Đề án; mục tiêu, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ của Đề án.

     Theo đó, Đề án phát triển du lịch giúp định hướng xây dựng huyện Bình Liêu trở thành một trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái – trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa và du lịch biên giới cảu tỉnh Quảng Ninh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động bền vững huyện Bình Liêu; Đề án đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột của địa phương trong giai đoạn 2021 – 2030 và gắn kết chặt chẽ với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm và thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng, uy tín đầu tư vào hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Bình Liêu. Ở phần thứ 2 của đề án đánh giá các điều kiện tự nhiên và tiềm năng du lịch tự nhiên, các điều kiện kinh tế xã hội và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử; hoạt động du lịch của huyện; đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức. Trong phần thứ 3, đề án tập trung vào định hướng và thuyết minh, lựa chọn các điểm du lịch. Theo đó, dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng tiềm năng du lịch, dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn các điểm du lịch, đề án đã lựa chọn 9 điểm du lịch và 25 điểm tham quan. Qua phân tích, thuyết minh và tiêu chí lựa chọn các tuyến, đơn vị tư vấn cũng đã xác định được 11 tuyến du lịch chính và phân loại theo 04 nhóm. Cụ thể: nhóm các tuyến du lịch văn hóa sinh thái; các tuyến du lịch sinh thái văn hóa; các tuyên du lịch văn hóa tâm linh và nhóm các tuyên du lịch sinh thái cảnh quan. Trong phần này cũng đề cập đến định hướng phát triển các loại hình, sản phẩm, tổ chức quản lý và khai thác du lịch, như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử tâm linh. Du lịch trải nghiệm thiên nhiên, du lịch mạo hiểm;, du lịch biên giới và du lịch nông nghiệp…Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch; đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, kinh phí thực hiện và đưa ra 10 nhóm giải pháp về cơ chế, chính ách, quy hoạch không gian du lịch và thu hút vốn đầu tư; đồng thời đưa ra 2 phương án giám sát và đánh giá lại hiệu quả của đề án. Phần thứ 4 là tổ chức thực hiện. Phần thứ 5: kết luận và kiến nghị.

          Qua nghe tóm tắt đề án, các đồng chí trong Ban Thường vụ HU đều nhất trí với ý tưởng của Đề án. Đồng thời, tham gia đóng góp một số ý kiến  tham gia vào nội dung của đề án, như: các nội dung về giải pháp; cơ chế chính sách thu hút đầu tư…

     Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư HU nhấn mạnh: việc thực hiện đề án sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo thông qua hoạt động du lịch tại huyện.

      Nguồn thu từ các hoạt động du lịch sẽ đóng góp vào ngân sách của huyện; đồng thời sẽ tạo đà kích thích các ngành kinh tế khác phát triển, tạo việc làm và thu nhập cao cho người lao động. Theo đó, để hoàn thiện đề án, đồng chí đề nghị: Đơn vị tư vấn, UBND huyện bám sát kết luận số 84, trong đó có mục tiêu xây dựng huyện Bình Liêu trở thành trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, du lịch biên giới của tỉnh Quảng Ninh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động. Đề án cần bám sát vào quan điểm phát triển và quan điểm nghiên cứu. UBND huyện cũng cần làm rõ hơn về các giải pháp về du lịch trải nghiệm, về đặc trưng lâm nghiệp, lợi thế rừng cảnh quan, giải pháp về thu hút nhà đầu tư vào đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn để từ đó đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Đồng chí đề nghị, Phòng văn hóa thông tin tập hợp lại các văn bản mới nhất như: Nghị Quyết 06, Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách thực hiện Nghị Quyết 06, đề án phát triển hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông gắn với phát triển bền vững chuyển đổi cơ cấu kinh tế giảm nghèo của Bình Liêu – Tiên Yên để đơn vị tư vấn cập nhật. Đơn vị tư vấn bám vào Quyết định 3849, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách. Đồng chí Bí thư HU ghi nhận trách nhiệm, cố gắng nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện Đề án. Cho ý kiến về nội dung đề án, đồng chí Bí thư HU đề nghị: tên các điểm du lịch phải toàn diện; không nên đặt riêng điểm du lịch cộng đồng người dao bản Sông Moóc B mà đặt là điểm du lịch cộng đồng người dao bản Sông Moóc A-B; tính toán lại diện tích của thác Khe Vằn, Bản Cáu, và diện tích rừng hồi. Tính toán lại tuyến du lịch sao cho phù hợp với các phân khúc khách nội địa, khách trong tỉnh, khách trong nước và phân khúc khách nước ngoài. Bổ sung thêm vào mục lập quy hoạch các dự án có xây dựng bảo tồn các mẫu nhà của người Tày, người Dao.. sau khi lựa chọn được những mẫu nhà cũ và cổ nhất thống nhất ngồi họp bàn để lựa chọn. Kinh phí thực hiện đề án không đưa giá trị tuyệt đối mà đưa tỷ lệ. Cần đi sâu và kỹ hơn vào giải pháp về phát huy phát triển các giá trị văn hóa để văn hóa là nguồn lực phát triển kinh tế và là một trong nhân tố cốt lõi làm nên đặc trưng du lịch Bình Liêu. Quan tâm về giải pháp về cơ chế chính sách,  giải pháp về thu hút các nhà đầu tư và giải pháp về bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa để lấy văn hóa là giá trị cốt lõi để phát triển du lịch huyện Bình Liêu. Nên khảo sát tuyến đường từ Sông Moóc B lên Cao Ba Lanh./.

Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 2126686
Thông tin báo chí