BTV Huyện ủy, BCH đảng bộ huyện họp cho ý kiến một số nội dung

22/07/2021 08:10

     Sáng 21/7, BTV Huyện ủy họp cho ý kiến một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, kế hoạch đầu tư công 2022 và Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn xã Đồng Tâm; cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đ.c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

       Theo kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn xã Đồng Tâm sẽ điều chỉnh bổ sung khu tiểu thủ công nghiệp và đất lâm nghiệp, nông nghiệp tại thôn Pắc Pò, Nà Áng, Đồng Long với tổng diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 145,2 ha, trong đó 35,1 ha bố trí đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 39,6 ha đất dự trữ phát triển công nghiệp; 70,5 ha bố trí đất thương mại, du lịch, dịch vụ (khu du lịch trải nghiệm rừng Sở). Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư, du lịch, đầu tư sản xuất kinh doanh.  

      Cũng tại cuộc họp, các đ/c trong BTV đã thống nhất đồng ý cho chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều hòa, điều chỉnh phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án, công trình dự kiến đầu tư năm 2022; báo cáo tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2020. 

      Đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23&24/7. Kỳ họp sẽ Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2022…

          Cùng ngày, các đồng chí trong BCH đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, điều hòa phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn phần vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; báo cáo hủy bỏ, điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án dự kiến đầu tư năm 2022; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2020.

      Phát biểu kết luận, đ.c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thống nhất đồng ý chủ trương để điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn xã Đồng Tâm. Đồng thời phải bảo đảm về nguyên tắc phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

       Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, kế hoạch đầu tư công 2022 và Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, BTV cũng thống nhất với đề xuất tại tờ trình của UBND huyện để  phù hợp với kế hoạch đầu tư, điều hòa, điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của tỉnh và Nghị quyết của huyện. Đồng chí cũng đồng tình với các nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, trong đó:  phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 3030 của HĐND tỉnh; phục vụ cho việc  thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của huyện, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội; đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư trong kế hoạch tài chính 5 năm; thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025 được thực hiện theo vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng; vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp đặc biệt các dự án trọng điểm, dự án động lực có tầm ảnh hưởng lớn; vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Quyết định đầu tư dự án; vốn cho dự án khởi công mới.

      Đồng chí nhấn mạnh: các kế hoạch phải phù hợp với căn cứ dự kiến các nguồn vốn, phù hớp với khả năng cân đối nguồn giao của tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, thủ tục, hồ sơ; tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, phải chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhất là lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy trình các bước từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công... Đồng chí cũng thống nhất hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật dân cư ngã ba Tình Húc, thị trấn Bình Liêu. Thống nhất điều chỉnh chủ trương dự án Nâng cấp, mở rộng chợ Đồng Văn. Đồng chí lưu ý đối với Đài quan sát cần tính toán để thực sự trở thành điểm du lịch thu hút du khách.

     Đối với kế hoạch đầu tư năm  2022, đồng chí thống nhất cho chủ trương, đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện để trình HĐND huyện, đảm bảo đúng quy định.

     Đối với kỳ họp thứ hai, HĐND huyện, đồng chí thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Đồng thời yêu cầu: UBND huyện tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành các nội dung để các nội dung trình HĐND huyện đảm bảo chất lượng, đúng quy định; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phải tăng cường thẩm tra và phối hợp chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 644
Đã truy cập: 2028655
Thông tin báo chí