2.731 người cài đặt ứng dụng VssID

10/06/2021 15:58

     Theo báo cáo của BHXH huyện, đến hết tháng 5, BHXH huyện đã thực hiện cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số được 2.731, đạt 81% kế hoạch được giao.

      Để đạt được kết quả đó, sau khi có văn bản chỉ  đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện đã thường xuyên tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các các xã, thị trấn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh cho các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT (người tham gia BHXH, BHYT; người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT HGĐ; học sinh THPT; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; các đối tượng khác). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức các nhóm cán bộ lưu động cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho đối tượng hưởng, tham gia BHXH, BHYT.

      VssID là một ứng dụng trên điện thoại thông minh phục vụ người tham gia các loại hình bảo hiểm của BHXH Việt Nam. Ứng dụng cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ 24/7… Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của đơn vị sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. 

      Để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID, góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, ...Hướng đến từ nay đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện sẽ có khoảng 3.500 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, thời gian tới HBXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho cán bộ đầu mối làm công tác BHXH, BHYT. Phối hợp với Công an huyện lồng ghép việc cấp CCCD gắn chíp điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. Thường xuyên ghi nhận các ý kiến hản ánh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc của người dùng ứng dụng. Đa dạng các hình thức truyền thông về những tiện ích của ứng dụng và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng, phù hợp với từng nhóm đối tượng./.

Thu HằngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 809
Đã truy cập: 1954488
Thông tin báo chí