UBND huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ, Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp năm 2021

02/04/2021 15:26

Ngày 31/3/2021, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ, Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020; ký kết chương trình phối hợp năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Lan - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đồng chủ trì hội nghị.

     

Quang cảnh lễ ký kết Chương trình phối hợp năm 2021

 

Năm 2020, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ và Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp ký kết từ đầu năm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện, ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

     Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện chủ động xây dựng các kế hoạch, chương phối hợp với Cơ quan khối triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; quan tâm, chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân gửi đến; giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Cơ quan Khối cũng tích cực phối hợp UBND huyện trong vai trò là thành viên các hội đồng, các ban chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Ban chỉ đạo Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác, giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện; vận động người dân chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

     Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2020, UBND huyện và Ban Dân vận Huyện uỷ đã chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào thi đua phấn đấu đưa 03 xã Đồng Văn, Lục Hồn và Vô Ngại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 02 thôn còn lại của xã Lục Hồn (Cao Thắng, Khe O) thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Tổ chức Lễ chào mừng kỷ niệm70 năm giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950-25/12/2020) thành công tốt đẹp. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 xây dựng được 53 mô hình đăng ký các cấp trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Kết quả có 16 điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 (cấp tỉnh 01, cấp huyện 15).

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp năm 2020; đồng thời đóng góp, đề xuất các nội dung trọng tâm cần triển khai trong Chương trình phối hợp năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, UBND huyện - Ban Dân vận Huyện uỷ; UBND huyện - Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 của địa phương theo các Nghị quyết, Kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện; Phối hợp triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2021”, với chủ đề công tác năm là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, trong đó chú trọng các nội dung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền, tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động tiếp công dân. Phối hợp nắm, phản ánh tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp thực hiện Quyết định số 403-QĐ/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", trọng tâm là các dự án hiện đang vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng…Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hoàng Đức Bằng (Văn phòng HĐND & UBND huyện Bình Liêu)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 708
Đã truy cập: 1854779
Thông tin báo chí