Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội lớn

02/04/2021 16:53

Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được huyện Bình Liêu gấp rút tiến hành, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

     Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh, huyện Bình Liêu tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Theo đó, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Ngày hội toàn dân, Ủy ban Bầu cử huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công các thành viên kiểm tra, theo dõi các địa bàn phụ trách để hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ở cơ sở. Huyện đã thành lập các tiểu ban hậu cần, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử.

      Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, huyện sẽ bầu 30 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 7 đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND cấp xã ấn định 54 đơn vị bầu cử tại 57 khu vực bỏ phiếu. 

      Đến nay, huyện đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần hai, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Sau Hội nghị hiệp thương lần 2 tổng số đại biểu phân bổ giới thiệu ứng cử đã giảm 28 đại biểu, từ 90 đại biểu xuống 62 đại biểu. Cơ cấu nữ chiếm 46,77%; Dân tộc chiếm 79,03%; đại biểu tuổi trẻ (dưới 40) chiếm 50%; ngoài đảng chiếm 16,13%; Tái cử chiếm 19,35%. Về trình độ trên đại học chiếm 11,29%; Đại học chiếm 85,48%; Dưới đại học chiếm 1,61%. Ngày 16/3/2021, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Kết quả  tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 149 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tổng số đại biểu ứng cử HĐND cấp xã đã giảm từ 514 đại biểu xuống 352 đại biểu.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức thành công

      Cùng đó, tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử. Tính đến thời điểm này có 51/104 thôn khu đã tổ chức Hội nghị.

Ủy ban bầu cử huyện và cấp xã đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đảm bảo theo đúng quy định, hoàn thành trước thời hạn nộp hồ sơ theo Luật định. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã tiếp nhận 90/90 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Ủy ban bầu cử cấp xã đã tiếp nhận 514/514 hồ sơ ứng cử.

       Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, huyện chưa nhận được đơn thư của cử tri liên quan đến những người ứng cử đại biểu HĐND.

      Huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự xã hội; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các cơ quan chức năng: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tham gia phục vụ cuộc bầu cử, không để các đối tượng xấu có cơ hội tuyên truyền, chống phá cuộc bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh, thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đặc biệt là trong ngày bầu cử.

     Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

     Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị phụ trách về công tác bầu cử từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đúng mốc thời gian, theo kế hoạch của lịch trình quy định.

Thường trực huyện ủy họp nghe công tác chuẩn bị bầu cử

      Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn bản cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bình Liêu sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.   

La Lành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 734
Đã truy cập: 1854805
Thông tin báo chí