Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng

24/02/2021 21:41

      Ngày 23/2, UBND huyện tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – phó chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai một cách sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tác động toàn diện đến các mặt đời sống xã hội trên toàn địa bàn huyện. Thông qua phong trào những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy. Vai trò của các cấp, các ngành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn được đề cao. Những nội dung triển khai hoạt động của phong trào góp phần giảm các tệ nạn xã hội, tăng danh hiệu văn hóa. Đến hết năm 2020 tỷ lệ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt trên 88%, trong đó xã Đồng Tâm và Đồng Văn đạt tỷ lệ cao trên 90%. 103/104 thôn, khu đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa và có 01 thôn đủ điều kiện đề nghị tặng giấy khen khu phố văn hóa tiêu biểu năm 2020 và 5 năm liền. 71 cơ quan đơn vị đủ điều kiện xét tặng cơ quan, đơn vị văn hóa.

     Cùng với đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở cũng được đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội. Các thiết chế văn hóa đã có sự đổi mới, đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa phong phú của nhân dân.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

     Để đảm bảo được mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn khu văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Gắn kết và phát huy vai trò phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng chí yêu cầu: Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trước hết tập trung thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII về lĩnh vực văn hóa, gắn kết chặt chẽ giữa phong trao trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào đối với đời sống xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xây dựng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Động viên nhân dân phát huy nội lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo, thưc hiện tốt các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa, có cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc….

 

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 729
Đã truy cập: 1854800
Thông tin báo chí