Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

23/02/2021 16:18

      Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, dân chủ sâu rộng để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

     Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, nên cùng với triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống dịch Covid – 19, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện quan tâm hàng đầu và triển khai thực hiện nghiêm túc các qui trình để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Theo đó, ngay sau Hội nghị Trung ương triển khai công tác bầu cử và hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, thành lập các tiểu ban phục vụ.

    Thường trực Huyện ủy Bình Liêu họp nghe công tác chuẩn bị bầu cử

     Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra vào ngày 05/02 để giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã xác định được số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30 đại biểu, số lượng người được phân bổ, giới thiệu ứng cử là 90 người; tỷ lệ cơ cấu thành phần người được giới thiệu ứng cử như sau: đại biểu nữ 38 người, đị biểu trẻ tuổi 43 người, đại biểu là người ngoài Đảng 10 người, đại biểu là người DTTS 21 đại biểu; thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu công tác ở tổ chức chính trị 15 người, đại biểu công tác ở MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 người, đại biểu công tác ở cơ quan chính quyền nhà nước 21 người, đại biểu thuộc lực lượng vũ trang 6 người, đại biểu thuộc đơn vị sự nghiệp 6 người, đại biểu là doanh nghiệp 3 người, đại biểu các xã thị trấn 27 người, đại biểu là nông dân 3 người.

    Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước; các thôn, bản, khu phố; đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp…

     Cùng với đó, các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử cũng được tích cực triển khai với những bước đi thận trọng, khách quan, nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Đến nay, đã dự kiến số đơn vị bầu cử cụ thể, đối với đơn vị cấp huyện dự kiến sẽ có 7 đơn vị bầu cử với 58 khu vực bỏ phiếu, tổng hợp, rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, rá soát số lượng các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ còn sử dụng được và số lượng hư hỏng cần bổ sung. Ủy ban MTTQ huyện cũng đã ra thông báo đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện; ban hành công văn hướng dẫn việc làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND…

   Các đại biểu biểu quyết thống nhất về biên bản hiệp thương lần thứ nhất

      Song song với đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân, cũng như tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tiến độ bầu cử...

      Với sự chuẩn bị tích cực, chắc chắn ở từng khâu, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 465
Đã truy cập: 2715171
Thông tin báo chí