Các phòng ban chuyên môn cần phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

21/01/2021 14:13

     Đây là kết luận của đồng chí Đỗ Xuân trường – phó chủ tịch UBND huyện trong cuộc họp chiều ngày 20/1 công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ công thương.Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường;, triển khai nhiệm vụ nưm 2021.

     Theo báo cáo về công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, xây dựng và môi trường trong năm 2020, các ngành đã luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, đã tập trung tham mưu chỉ đạo bằng các văn bản cụ thể, tập trung đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện việc quản lý, phát hiện và xử lý các vi phạm gắn với việc tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, do đó đã cơ bản tạo được sự đồng thuận nhất trí cao và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của tầng lớp nhân dân, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân đa cơ bản đươc nâng cao, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán đã giảm đáng kể, việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh được triển khai kịp thời. trong năm đã xử lý 19/24 trường hợp vi phạm  về xây dựng trên địa bàn. Ra quân xủ lý 53 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè.
     Về công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ công thương. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Trong năm 2020 đối với công tác xây dựng trong đó có công tác quản lý, đô thị, quản lý trật tự đô thị và công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đã được các ban ngành vào cuộc tích cực, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Bình Liêu, trung tâm các xã trong dịp tết nguyên đán canh tý năm 2020.  Đã lập biên bản và xử lý 03 tổ chức vi phạm thuộc lĩnh vực xay dựng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Đối với giao thông vận tải  trong năm đã phát động và hưởng ứng năm an toàn giao thông với chủ đề “ đã uosng rượu bia không lái xe”, tăng cường công tác  quản lý các phương tiện vận tải, xử lý phương tiện vi phạm quá tải, quá khổ vi phạm kích thước thành thùng( xử lý 34 trường hợp, phạt tiền trên 158 triệu đồng). Đối với lĩnh vực công thương, thương mại dịch vụ  đã kiểm tra, rà soát, theo dõi về hoạt động kinh doanh khí hóa dầu mỏ hoa slongr, kinh doanh rượu, thuốc lá. Đối với khoa học và công nghệ đã đẩy mạnh phát triển, úng dụng kho học và công  nghệ làm cho khoa học công nghệ thực sự trở  thành động lực qua trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lục lượng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả phát triể bền vững và bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế.
       Tại hội nghi các đại biểu đã thảo luận, đã đưa ra những ý kiến, kiến nghị để công tác công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ công thương.Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2021.


      Kết luận tại cuộc họp đồng chí Đỗ Xuân trường – phó chủ tịch UBND huyện, ghi nhận biểu dương những cố gắng của các ban ngành. Trong thời gia tơi sđồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.Đối với phòng TNMT cần phải hướng dẫ cho bà con về các trường hợp không được chuyển dổi mục đích xử dụng đất. Các phòng ba phải đưa ra các biện pháp và các kiến nghị đề suất để triển khai thực hiện hiệu quả. Các ban ngành cần tập trung, phối hợp UBND các xã  để triể khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần phải báo lại cho UBND huyện. Các phòng ban chuyên môn cần thống nhất lại số lượng. Đôi trât tự phối hợp với BQL chợ , Phogf KTHT và UBND các xã, rà soát lại và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Lãnh đạo UBND các xã thị trấn cần quan tâm đến cá bộ địa chính để thực hiện tốt nhiệ vụ trong năm./.

La NhungGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 1769198
Thông tin báo chí