Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

20/01/2021 10:40

      Ngày 19/1/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập huyện (25/12/1919 – 25/12/2019) và 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950 – 25/12/2020). Dự có Đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐ thi đua khen thưởng huyện. 

     

     Đồng chí Dương Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Năm 2020 phong trào thi đua toàn diện trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm và thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước tao được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian qua, phát huy các yếu tố sẵn có của địa phương, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vừa phải chủ dodogj phòng, chống dịch Covid. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước huyện Bình Liêu đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dần được nâng cao, góp phần xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển.

         Theo đó, Về công tác xây dựng đảng, có 92% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 86/85 đảng viên mới, tăng trên 101% kế hoạch = 3,7% so với đảng viên đầu năm; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Giá trị sản xuất cả năm đạt trên 1.627 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 339 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng trên 15% so với năm 2019. Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước trên 884 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch, tăng  trên 15% so năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 30/11/2020 đạt trên 233 tỷ đồng.tổng chi ngân sách huyện trên 620 tỷ đồng, đạt 95% dự toán và trên 191% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 98 triệu USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Bình Liêu đạt 66.927 lượt người, đạt gần 78% kế hoạch và trên 77% so với cùng kỳ.

     Năm 2020, huyện Bình Liêu đã triển khai huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân, lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào và đem lại hiệu quả thiết thực: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào “5 không, 3 sạch”, “cuộc thi ảnh đẹp và câu chuyện sản phẩm OCOP năm 2020”,….100% các khối thi đua đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua với các cơ quan đơn vị.

     Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giới thiệu, tuyên truyền điển hình tiên tiến.

        Phát động phong trào thi đua năm 2021, Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khẳng định: năm 2021 với nhiều mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đặt ra, trọng tâm là tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hưởng ứng thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

      Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí phát động đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dan các dân tộc, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 76 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 73 năm ngày truyền thống thi đua ái quốc; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm 2021, với các nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, và theo Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua phát triển văn hóa xã hội góp phần nâng cao đời sống vạt chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng văn hóa con người Bình Liêu. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn dân chung tay, góp sức xya dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh và các phong trào trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa,…Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xách, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương;…

       

 

   

    Dịp này, các đơn vị đã kí kết giao ước thi đua; có 5 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 12 đơn vị dẫn đầu khối và 12 đơn vị nhì khối trong phong trào thi đua năm 2020 được huyện khen thưởng./.

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 204
Đã truy cập: 1769125
Thông tin báo chí