Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

13/01/2021 10:35

     Sáng 12/1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lý Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

      Năm 2020, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chịu sự giám sát để xây dựng Đảng. Chính quyền từ huyện đến cơ sở làm việc theo hướng ngày càng khoa học và hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trách nhiệm hơn với dân. Doanh nghiệp đã có sự quan tâm đến việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, thực hành dân chủ của người lao động ngày càng được phát huy. Các quyền làm chủ của nhân dân đảm bảo ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách tập trung thực hiện tốt các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện hỗ trợ người dân tộc thuộc diện khó khăn ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid – 19 theo Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện quy trình các bước công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp huyện thành công tốt đẹp, nhân sự cấp ủy trúng cử như dự kiến, tỷ lệ phiếu bầu cử cao, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: các xã, thị trấn chưa thực hiện đảm bảo đầy đủ theo quy trình việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo điều 9 pháp lệnh số 34 về tổ chức thực hiện các nội dung công khai. Việc lưu hồ sơ các nội dung công khai theo Pháp lệnh số 34 của chính quyền cấp xã còn hạn chế…

    Năm 2021, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 34/2007/PL – UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 149/2018/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách về việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy hài hòa hai hình thức thực hiện dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật. Gắn phát huy dân chủ với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dụng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lý Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cần tổ chức thực hiện việc lưu hồ sơ văn bản các nội dung công khai, có kế hoạch triển khai thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND xã; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh 34, nghị định 149, Nghị định 04 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, truyền tải các nội dung trên đến người dân bằng hình thức phù hợp, linh hoạt với từng địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính và quy ước, hương ước; thực hiện tốt việc giao ban ba chức danh; chuẩn bị tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm sớm kiện toàn các Ban khi có sự thay đổi nhân sự để đi vào hoạt động ngay và hiệu quả./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 835
Đã truy cập: 2248960
Thông tin báo chí