Đảng viên phải là nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu

04/12/2020 09:38

Đảng viên phải là nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu. Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Mạnh Cường trong cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12 tại thôn Cao Sơn – xã Hoành Mô.

     

     Thôn Cao Sơn – xã Hoành Mô có 34 hộ với 186 khẩu, 100% bà con trong thôn đều là người dân tộc Dao. Trong thời gian qua, Chi bộ thôn Cao Sơn đã thường xuyên quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tuyên truyền nhân dân quan tâm thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc và bảo vệ rừng, chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm; tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Nhờ đó, đời sống người dân trên địa bào thôn được nâng lên, hiện cả thôn chỉ còn  01 hộ nghèo.

     Phấn khởi, vui mừng trước kết quả thôn đã đạt được trong thời gian qua, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các đảng viên trong chi bộ  phải là nồng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu; mạnh dạn đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Làm tốt công tác quản lý đất đai, không được sai quy hoạch. Quan tâm chăm sóc và thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Quan tâm vận động con em đến trường. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thôn.

đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm mô hình hoa của Hợp tác xã Hoa Bình Liêu

     Sau khi tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Cao Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Mạnh Cường đã đi kiểm tra tuyến đường vào điểm trường của thôn và thăm mô hình hoa của Hợp tác xã Hoa Bình Liêu.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1581
Đã truy cập: 1711291
Thông tin báo chí