Bình Liêu: Tập trung đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo

02/12/2020 11:08

     Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc đổi mới hoạt động Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thời gian qua, ngành GD&ĐT  huyện Bình Liêu đã tập trung huy động các nguồn lực, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ mới…

    Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Để đạt được kết quả trên, những năm qua huyện Bình Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới GD&ĐT tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành theo tinh thần của NQ 29 – NQ/TW của  BCH Trung ương Đảng là “đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết”, Ngành GD&ĐT Bình Liêu đã giao quyền chủ động cho các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục mầm non, phổ thông. Các trường cũng chủ động  xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9, lớp 12; đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau THCS. Ngoài ra, ngành GD&ĐT Bình Liêu cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ. Triển khai phần mềm quản lý hành chính điện tử - kết nối, phục vụ trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành trên môi trường mạng. Các trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động dạy học, quản lý nhà giáo, quản lý kết quả học tập của học sinh, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; ứng dụng trong việc dạy học, quản lý học sinh. 

     Đặc biệt, nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác thi đua khen thưởng, trong những năm qua, Ngành GD&ĐT Bình Liêu luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học sinh”. Các trường học đã cụ thể hóa việc hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên trong ngành.

     Quy mô, mạng lưới trường, lớp toàn huyện tiếp tục được củng cố và phát triển, không ngừng mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có trường với 420/427 nhóm lớp, với 8.704/8.867 học sinh. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia là 20/25 trường = 80%; trong đó có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2 = 4%.   

     Số lượng, chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo dục và giáo viên các cấp ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ cán bộ, giáo viên về cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ đào tạo. Toàn ngành hiện có 754 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trên 71% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, tỷ lệ trên chuẩn dần được nâng lên, số đạt trên chuẩn gần 24%.

    Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có sự chuyển biến theo hướng ngày càng nâng cao. Năm học 2019 – 2020, Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99,6%; thi tuyển vào lớp 10 THPT đạt 99,6%, Kết quả công nhận tốt nghiệp đạt 90,6% (tăng 16,2% so với năm 2019).

      Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tạo dựng nền tảng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ngành GD&ĐT huyện Bình Liêu quyết tâm triển khai thực hiện tốt chương trình phổ thông 2018; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì phát triển vững chắc trên cả ba mặt: Quy mô, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ mới.

 

Hoàng GáiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1472
Đã truy cập: 1711182
Thông tin báo chí