Họp thường kì tháng 11 năm 2020

30/11/2020 15:36

      Ngày 27/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kì tháng 10/2020 để đánh giá kết quả Tình hình kinh tế - xã hội  năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có, Đ/c Hoàng Ngọc Ngò – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, đ/c Đỗ Xuân Trường – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các lực lượng vũ trang huyện.

    Năm 2020, với sự chủ động, tập trung chỉ đạo, điều hành và xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, điều hành ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế và sự tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Bình Liêu đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

      Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt trên 1.627tỷ đồng, bằng 99,98% kế hoạch, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 402 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và tăng trên 7% so với cùng kỳ.

      Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt là các mô hình, dự án thuộc chương trình 135, nông thôn mới được quan tâm thực hiện; hướng dẫn thực hiện tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi theo hướng chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn sinh học. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 135, chương trình giảm nghèo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và chủ động trong triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung hỗ trợ 03 xã thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, thực hiện thẩm định sơ bộ hồ sơ minh chứng xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 4 xã và đến nay 03 xã Lục Hồn, Đồng Văn, Vô Ngại đã cơ bản hoàn thành hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Hoành Mô đang tập trung hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn nâng cao; tiếp tục thực hiện xây dựng 19 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 149 vườn đạt chuẩn nông thôn mới và 301 hộ mẫu, dự kiến xét công nhận vào cuối năm 2020. Tính đến tháng 11/2020 toàn huyện đã đạt 19 tiêu chí, 50,3 chỉ tiêu, dự kiến đến hết năm 2020, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đồng Văn, xã Lục Hồn và xã Vô Ngại); với mục tiêu xã Hoành Mô thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, tính đến tháng 11/2020 đạt 7/8 tiêu chí và 26/27 chỉ tiêu dự kiến kết thúc năm sẽ đạt chỉ tiêu đề ra. Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 triển khai thực hiện 11 dự án, Chương trình NTM đã triển khai  phê duyệt hoàn thành 33 dự án hỗ trợ mới và thực hiện 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2019; Triển khai thực hiện 11 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và học tập sản xuất nông lâm nghiệp, đạt 100% kế hoạch với gần 380 lượt người tham dự. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước tính đạt 339,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và tăng 15,05% so cùng kỳ.

      Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (giá so sánh năm 2010) ước tính trên 884 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch và tăng gần 16% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến đến 15/11/2020 đạt trên 221 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách huyện là trên 653 đồng, đạt trên 93 % dự toán và trên 126% so với cùng kỳ, Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển như môn cầu lông, tennis, bóng đá...Các phong trào đi bộ, đạp xe, thể dục thể dục dưỡng sinh..., được nhân dân tập luyện thường xuyên giúp nâng cao sức khỏe. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động các ngày lễ, sự kiện kinh tế, chính trị của huyện được tập trung triển khai; Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện.  

       Các chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt. Chủ đề công tác năm được quan tâm triển khai. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các cơ quan chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, cải thiện các điều kiện về hạ tầng, kho bãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn. Tính đến tháng 11, tổng kim ngạch XNK đạt trên 80triệu USD, tăng trên 7% so cùng kỳ, ước cả năm đạt 86 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ. Công tác xây dựng quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị và quy hoạch xây dựng; phòng chống lụt bão và tìm khiếm cứu nạn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ ; Công tác xây dựng chính quyền và thanh tra được quan tâm triển khai. chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường…

      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đánh giá cao sự chủ động và kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2020. Với mục tiêu: Tiếp tục tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng, chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phấn đấu đến năm 2021, 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

      Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

      Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng- an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân. UBND huyện đề ra các mục tiêu trong năm 2021, cụ thể như sau: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 7%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 15%. (4) Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 16%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (phần thu nội địa) tăng 10%; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng trên 10%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 5%. Giải quyết việc làm trên 400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%;  Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%....Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Đ/c Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/2/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.

      Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế khác biệt của tài nguyên du lịch gắn với phát triển dịch vụ Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, tạo điều kiến tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua Khu kinh tế Cửa Khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt phương án thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 5%. tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, khắc phục những khó khăn; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến người dân trên địa bàn huyện.

      Bên cạnh đó, Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 31/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch Bình Liêu giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 để xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch năm 2021, xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện đến năm 2025, phát huy những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, lấy người dân là chủ thể trong phát triển và hưởng lợi từ phát triển du lịch đặc trưng vùng miền núi, biên giới Bình Liêu; Xây dựng bản văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn, trước mắt xây dựng và đưa vào hoạt động dự án du lịch cộng đồng tại xã Lục Hồn, dự án di tích danh thắng thác Khe Vằn, khẩn trương hoàn thiện Bản văn hóa dân tộc Tày tại Bản Cáu, xã Lục Hồn, nghiên cứu xây dựng Bản văn hóa dân tộc Sán Chỉ gắn với cảnh quan Di tích danh thắng thác Khe Vằn, xã Húc Động; Bản văn hóa dân tộc Dao ở Bản Sông Móoc, xã Đồng Văn.

      Thực hiện phát triển nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng Chương trình Nông thôn mới, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 7%; Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Nông thôn mới, trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân gắn với huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa. Rà soát, xây dựng Đề án nông thôn mới cấp huyện, xã để đảm bảo các điều kiện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm OCOP; nâng số lượng sản phẩm đạt sao (tăng ít nhất 01 sản phẩm), sản phẩm chủ lực cấp Tỉnh miến dong Bình Liêu có hợp đồng xuất khẩu; hoàn thiện hồ sơ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Dầu Sở Bình Liêu và mật ong Bình Liêu; xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững tại địa phương cho 100% sản phẩm OCOP đã cấp sao. Phối hợp với doanh nghiệp, HTX đưa sản phẩm tham gia các hội chợ OCOP thường niên từ tỉnh đến huyện,...

      Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách, kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tăng cường quản lý thu thuế ngoài quốc doanh, các loại thuế, phí, lệ phí đảm bảo đúng luật định, thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời, góp phần tăng thu ngân sách, có giải pháp mạnh tăng cường chống thất thu ngân sách. Triển khai các giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh tạo nguồn thu; tiếp tục chỉ đạo khắc phục những khó khăn, tạo điều kiến tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua Khu kinh tế Cửa Khẩu Hoành Mô – Đồng Văn; Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

      Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, chất lượng phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân, đảm bảo tỷ lệ giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC và Bộ phận MCHĐ cấp xã đúng và sớm hẹn đạt 100%, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đăng ký cung cấp thủ tục hành chính dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 80%; đảm bảo 60% tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh và ít nhất 40% hồ sơ phát sinh của lĩnh vực phụ trách. Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021;

      Tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa, phát huy giá trị truyền thống văn hóa trên địa bàn theo Nghị quyết số 33 của Trung ương "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước", Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững". Tập trung cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng dân trí; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài; tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục duy trì 100% gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; 100% đối tượng chính sách xã hội (đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận  nghèo…) được thụ hưởng kịp thời đầy đủ các chính sách của Nhà nước và của Tỉnh; 100% nhà ở người có công ổn định và chắc chắn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”,...

      Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt chính sách dân tộc gắn với Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”;  Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý quy hoạch, đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Tưng cường công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đồng thời tiếp tục chủ động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại./.

Hoàng Gái



Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1733
Đã truy cập: 1711443
Thông tin báo chí