Đảng bộ huyện Bình Liêu quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/11/2020 10:52

     Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảnh Ninh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng trong tình hình mới”, ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cơ sở đảm bảo cơ cấu: các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng đoàn thể cấp xã và một số bí thư chi bộ có uy tín, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng. Sau kiện toàn báo cáo viên cơ sở gồm 92 đồng chí, đều đáp ứng các tiêu chuẩn của báo cáo viên, là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục người nghe. Đội ngũ báo cáo viên cơ sở được giao thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tuyên truyền miệng tại các hội nghị chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp dân cư; tiếp cận tới từng đối tượng, nhóm đối tượng quần chúng nhân dân ở nơi công tác, cư trú để tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng hành động theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Thi Báo cáo viên cơ sở giỏi ở xã Vô Ngại

     Cấp ủy huyện ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 đồng chí với các thành phần tham gia: Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các cơ quan tuyên truyền; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thị trấn. Đội ngũ báo cáo viên sau kiện toàn đều là những người có trình độ cả về chuyên môn và lý luận chính trị (Cao cấp lý luận chính trị: 27/30 đồng chí; Thạc sĩ: 05/30 đồng chí; Đại học: 25/30 đồng chí). Trong đó, có 23/30 báo cáo viên là người dân tộc thiểu số, phù hợp với thực tiễn địa bàn trên 96% dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, khi thực hiện tuyên truyền miệng cần kết hợp sử dụng tiếng địa phương. Đa số các đồng chí báo cáo viên cấp huyện đều có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới.

    Để phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

    Một là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên đánh giá kết quả hoạt động theo quy chế phân công nhiệm vụ, kịp thời đôn đốc nhắc nhở các đồng chí chưa tích cực trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

   Hai là, duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ, kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên; tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp, tạo cơ hội để đội ngũ báo cáo viên thể hiện năng lực, từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh.

     Ba là, hằng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; cung cấp tài liệu, thông tin hàng tháng để đội ngũ báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo hiệu quả.

   Bốn là, đội ngũ báo cáo viên cần chủ động nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bổ sung, tích lũy kiến thức chuyên môn; sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp để nội dung truyền đạt có sự hấp dân, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao./.

La Thị Hai – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủyGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 419
Đã truy cập: 1623464
Thông tin báo chí