Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại huyện Bình Liêu

20/11/2020 09:27

      Ngày 19/11, đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Bình Liêu để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc”; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự buổi làm việc có đ/c Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

    Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bình Liêu đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, qua quá trình tổ chức thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTG ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Bình Liêu đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đ.c Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận

    Đ.c Nguyễn Văn Hồi - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

     Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc được quan tâm đẩy mạnh. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền đã bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện tốt công tác dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội.

    Hàng năm, MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp tốt với các ban ngành triển khai tốt những cuộc vận động, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các lễ hội truyền thống, ngày lễ của đồng bào các dân tọc trên địa bàn.

   Đoàn khảo sát thực tế tuyến điểm phục vụ công tác du lịch

     MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban ngành tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình 135 gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm, đã đầu tư kiên cố hóa 183 km kênh mương, 106 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ gần 2.000 hộ cấp nước phân tán, vận động nhân dân đóng góp trên 33.000 ngày công hiến 153.322 m2 đất, trên 50 công trình, gần 5000 cây các loại. Đồng thời, triển khai 104 dự án, hỗ trợ trên 3.700 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo.

   Đoàn đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu Hoành Mô

     Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện luôn được quan tâm phối hợp triển khai thực hiện tốt. 5 năm qua đã huy động đóng góp được trên 900 triệu đồng Quỹ “vì người nghèo”. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm mạnh từ 44,31% năm 2016 xuống còn 3,5%. Bộ mặt nông thôn có chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tang được đầu tư nâng cấp, 97 thôn có đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, 100% số xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

     Đối với việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua huyện tổ chức triển khai phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, người có uy tín đã phát huy được vị trí, vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

     Tại buổi làm việc, huyện Bình Liêu cũng nêu lên những khó khăn. Đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị Trung ương tiếp tục có các chính sách cử tuyển, đào tạo, tuyển dụng con em là người DTTS để tạo nguồn cán bộ cho vùng dân tộc; Chính phủ cần sớm có quy định phân định vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 để thay thế Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè sông suối biên giới để chống sạt lở, xói mòn; sớm có văn bản công nhận Thị trấn Bình Liêu là thị trấn biên giới; đầu tư mở rộng khu vực bến bãi Cửa khẩu Hoành Mô…

     Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai thực hiện kết luận và quyết định nói trên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Bình Liêu là địa phương có đường biên giới dài do đó cần bổ sung đánh giá công tác tuyên truyền đối với người dân trong thực hiện quy định, quy chế về bảo vệ đường biên, cột mốc, hoạt động giao lưu giữa MTTQ, các ban ngành của huyện với địa phương nước bạn thông quan đó xây dựng mối quan hệ hữu nghị. Đồng thời, bổ sung việc phát huy vai trò đội ngũ cán bộ DTTS. Xác định rõ giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận là người DTTS.

    Đối với Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí yêu cầu huyện bổ sung thêm chính sách của huyện Bình Liêu để khuyến khích người có uy tín vào báo cáo của huyện.

    Trước đó, buối sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3471
Đã truy cập: 1898621
Thông tin báo chí