Ban đại diện Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp quý III

14/10/2020 16:36

    Sáng 14/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Dự có đồng chí Nguyễn Thu Hà – Phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì.

     Trong quý III, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai cho vay kịp thời vốn ưu đãi của chính phủ cho các đối tượng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn được bổ sung kịp thời giúp người dân khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được đổi mới, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Cụ thể, đến ngày 30/9 thực hiện 209.981 triệu đồng với 3.418 hộ vay vốn, dư nợ tập trung ở 7 chương trình tín dụng: hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, giải quyết việc làm, dân tộc thiểu số 2085 với dư nợ 185.339 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 51.752 triệu đồng với 969 lượt người vay vốn, tập trung chủ yếu ở một số chương trình như; cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nhà ở xã hội. Doanh số thu nợ đạt 39.048 triệu đồng, nguồn vốn thu nợ chiếm 75% doanh số cho vay. Toàn huyện có 7 xã, thị trấn có dư nợ tăng trưởng so với đầu năm, trong đó các xã Lục Hồn, Đồng Tâm tăng trưởng khá, 4 đơn vị không có nợ quá hạn như xã Đồng Văn, Vô Ngại, Húc Động, Lục Hồn.

     Đ.c Hoàng Ngọc Ngò - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì

      Công tác kế toán, hạch toán đầy đủ, chính xác, bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác, việc thu, chi đảm bảo đúng chế độ quy định. Công tác an toàn kho quỹ luôn được an toàn, thu, chi tiền mặt được kiểm đếm nhanh chóng, chính xác, an toàn. Đội ngũ cán bộ giao dịch, thủ quỹ, kiểm ngân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đức tính trung thực trong công việc.

      Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại buổi giao ban

     Ngân hành CSXH huyện đã phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể để hỗ trợ vốn vay cho các chương trình mục tiêu trọng tâm, góp phần tăng them giá trị hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

          Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và tổ chức hội đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng, đối chiếu, phân tích nợ, phân loại để thu hồi nợ xấu. Các nội dung được thực hiện công khai tại xã theo quy định. Thường xuyên coi trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ quản lý vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, dư nợ tăng trưởng đều qua các tháng, tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 123 tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư nợ ủy thác là 203.666 triệu đồng.

         Lãnh đạo ngân hàng CSXH huyện phát biểu

      Tại buổi giao ban, các thành viên ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện tập trung thảo luận, bàn các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến mở rộng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, nâng mức tiền cho vay cho nhiều đối tượng, thu hồi vốn nợ đối với hộ chuyển khẩu khỏi địa phương.

         Đại diện Hội LHPN huyện phát biểu ý kiến

      Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ quý IV. Trong đó, tiếp tục thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch, giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 0,02%. Chủ động bám sát các chỉ tiêu theo thông báo của Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung cho vay, thu nợ, đầu tư cho vay đúng đối tượng, tập trung cho các hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh, tập trung vốn cho vay các vùng nghèo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh từng xã tạo việc làm mới cho người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát phân tích nợ, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nhằm tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác tuyên truyền để người nghèo và các đối tượng chính sách hiểu rõ vai trò của ngân hàng CSXH đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo của huyện./.

qt.binhlieuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1011
Đã truy cập: 1541386
Thông tin báo chí